Meer meldingen van transfobie in Nederland

In 2017 steeg in Nederland het aantal discriminatiemeldingen van transgenders met een kwart. Dat blijkt uit de cijfers die Transgender Netwerk Nederland (TNN) daarover heeft verzameld. Deze toename gaat tegen een landelijke trend in.

Het aantal meldingen van discriminatie stabiliseert over alle discriminatiegronden bekeken. Waarom er meer meldingen van transfobie zijn, is niet duidelijk.

Uit eerder onderzoek is geweten dat discriminatie, geweld en bedreiging van transgender personen allesbehalve uitzonderlijk is.

Zichtbaarheid?

De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat. Het taboe om als trans persoon voor jezelf uit te komen is duidelijk minder geworden. Dat blijkt uit de groei van het aantal aanmeldingen bij klinieken waar personen terecht kunnen voor transgenderzorg. Nare reacties, geweld en discriminatie zijn daarmee alleen niet de wereld uit.

Geslacht

In Nederland wordt transfobie gezien als discriminatie op grond van geslacht. In het landelijke rapport ‘Discriminatiecijfers in 2017‘ van politie en antidiscriminatie-instelingen dat begin mei werd gepresenteerd, komen de ervaringen van transgenders amper aan bod. Andere landelijke veiligheidsonderzoeken vormen daar geen uitzondering op.

Daarom doet TNN juist moeite om de ervaring van trans personen boven water te krijgen. Met TNN’s jaarlijkse rapportage over meldingen van transgenderdiscriminatie is zodoende duidelijk geworden dat trans* personen in 2017 tegen de trend in beduidend vaker melding hebben gemaakt van discriminatie.

“Omdat cijfers over transgender personen zelden tot nooit in grotere onderzoeken naar voren komen, lijkt het alsof hun problemen niet meetbaar zijn. Dat is natuurlijk niet zo!”, TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Veiligheid

Het nieuwe onderzoek van TNN naar de ervaring van transgenders met geweld volgt op eerder onderzoek uit 2015 waarbij de blik gericht was op veiligheid in de publieke ruimte.

Dit keer wil TNN de vergelijking kunnen leggen met bestaand veiligheidsonderzoek onder de algehele bevolking. Door het overnemen van vragen uit bestaande vragenlijsten kunnen ervaringen van trans personen met geweld beter vergeleken worden met die van grote groepen Nederlanders.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen ook vragen over seksueel en huiselijk geweld. Dit zijn twee belangrijke aandachtspunten, juist omdat uitgebreid onderzoek hiernaar onder trans personen nog zo zeldzaam is.

“We hebben natuurlijk #metoo vers in het geheugen, dat mag de transgendergemeenschap niet stilletjes voorbij gaan”, aldus Berghouwer.

Bi-cultureel

Bij de werving van deelnemers steekt TNN extra energie in bi-culturele trans* personen, of ze nu asielzoeker zijn of in Nederland zijn opgegroeid.

Hun ervaring is tot nu toe in onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderbelicht gebleven. De signalen die TNN ontvangt doen vermoeden dat zij gemiddeld meer dan witte trans personen met geweld en bedreiging te maken krijgen. Met dit onderzoek wil TNN daar duidelijke cijfers over verkrijgen.

Het onderzoek loopt tot 1 september om zoveel mogelijk trans personen de gelegenheid te geven de vragenlijst via de website van TNN in te vullen.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: