Nieuw actieplan tegen holebifobie en transfobie belooft veel, maar heeft weinig tijd voor uitvoering

Het vorige plan was in 2014 afgelopen, maar het nieuwe ‘Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen‘ is bekendgemaakt. ZiZo plaatste het actieplan online. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) coördineerde de opstelling van het plan.

Veel en velerlei

Het plan telt 22 doelstellingen en 115 concrete maatregelen. Het plan is ‘interfederaal’, dat betekent dat zowel het federale, Belgische niveau als de regionale niveaus betrokken zijn. De Belgische Grondwet geeft geen voorrang aan een of ander niveau, dus samenwerking is noodzakelijk. Dat vraagt tijd. Politieke belangen kunnen ook wel eens tegenstrijdig zijn.

Niettemin hebben dertien ministers en staatssecretarissen zich geëngageerd. Ze hebben tot ergens in 2019, tot de volgende federale, regionale en Europese verkiezingen de tijd om de 115 maatregelen te implementeren.

Wat te onthouden?

Er zijn tal van grote en kleine maatregelen, maar welke onthouden we?

 • Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil meten en weten waarom holebifobe en transfobe misdrijven worden gesponeerd.
 • Geens wil ook ook discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie opnemen in het Strafwetboek.
 • Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zal het corps diplomatique inzetten om LGBT-kwesties wereldwijd te verdedigen.
 • Ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) zal met zijn portefeuille rekening houden met LGBT-rechten.
 • Het Actieplan heeft ook aandacht voor personen met een intersekse conditie. Er komen informatiecampagnes en Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) zal een centraal informatieplatform opstarten.

Seksueel geweld, transgenders, bloed en asielzoekers

Nog enkele andere maatregelen vallen op.

 • Gelijke Kansen op federaal niveau wil seksueel geweld bij LGBT’s onderzoeken.
 • De Vlaamse overheid zal het LGBT-middenveld structureel subsidiëren in plaats van projectmatig.
 • Er komt een nationaal contactpunt voor haatmisdrijven.
 • Een betere organisatie van de terugbetaling van medische kosten van transgenders.
 • Het opvolgen van de criteria van bloeddonatie door homo- en biseksuele mannen (MSM).
 • Een betere toegang tot PrEP.
 • Aandacht voor de noden van LGBTI-asielzoekers.

 

Beeld: Timothy Junes
Bron: ZiZo, eigen verslaggeving

%d bloggers liken dit: