The Belgian Pride barst met 100.000 deelnemers vrolijk uit z’n voegen

In Brussel vond de 23ste editie van The Belgian Pride plaats. Het mooie weer lokte veel mensen naar de hoofdstad. De Brusselse politie sprak van 100.000 deelnemers aan de parade en in de Pride Village. De organisatie spreekt over meer dan 100.000 deelnemers. Vooral op de trappen van de Kunstberg was het na afloop drummen geblazen.

The Belgian Pride parade werd ingeleid met een show aan de Kunstberg. De Franse dragqueen Leona Winter bracht het publiek op temperatuur met divaklassiekers zoals La Voix van Malena Ernman (de Zweedse inzending op het Eurovisiesongfestival van 2009) en On the radio van Donna Summer. In tegenstelling tot veel dragqueens lipt Winter de liedjes niet mee, maar zingt ze live.

“De pride in Brussel mogen openen, beschouw ik als een enorm voorrecht”, zei de uit Perpignan afkomstige artieste. “Het Brusselse publiek is formidabel! The Belgian Pride slaagt erin om mensen met heel uiteenlopende nationaliteiten te verenigen en dat is een prachtige vaststelling!” Leona Winter woont in Parijs, maar treedt regelmatig op in België. Zo is ze maandelijks te zien in Brussels restaurant Le Boule Rouge. Ze treedt ook sporadisch op in gaybar Que Pasa in Antwerpen.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) sprak het publiek op de Kunstberg kort toe. Hij bleef weg van partijpolitieke uitspraken. Hij benadrukte slechts dat Brussel aan iedereen toebehoort en wenste alle deelnemers een gelukkige pride.

Bonte doorsnede van samenleving

Na de openingsshow trokken duizenden mensen in een parade door Brussel. The Belgian Pride parade toont een bonte doorsnede van de samenleving.

Verscheidene LGBT-verenigingen en holebihoreca, de politieke partijen, de LGBT-koepels, opvanghuis Refuge (het nieuwe vluchthuis voor holebi’s in Brussel), The European Parliament Intergroup on LGBTI Rights, de Europese Commissie, Sensoa, vakbonden ABVV en ACV, Université libre de Bruxelles, Amnesty International, Antwerp Pride en sekswerkersverenigingen waren slechts enkele van de vele delegaties. Uiteraard waren ook grote bedrijven van de partij, zoals Hello bank! en Procter & Gamble.

Tegelijk is de parade een platform geworden van allerhande activisten en drukkingsgroepen. Er waren anarchisten, dierenrechtenactivisten en antikapitalisten aanwezig op de pride.

Pittige slogans

Dat levert soms pittige slogans op. Wat te denken van ‘Fuck aaall of your pinkwashing’? Pinkwashing is het zich profileren als holebi- of transgendervriendelijk, vaak met andere achterliggende motieven, zoals het toedekken van mensenrechtenschendingen of winstbejag.

Ook de slagon ‘Flics partout, justice nulle part. Dégagez de nos luttes!’ sprong in het oog. Vrij vertaald betekent dat: ‘Overal politie, nergens rechtvaardigheid. Handen af van onze strijd!’ Nog eentje om het af te leren: ‘Brûlons le cis-tème’. Vrij vertaald: ‘Verbrand het cis-teem’. Een verwijzing naar cisgender-zijn als heersende maatschappijnorm.

Die verscheidenheid aan boodschappen en ideologische kaders ging naadloos in elkaar over. Toch ontsierde een incident tegen de deelname van N-VA aan de parade het vredevolle verloop. Vijf mensen werden bestuurlijk aangehouden toen ze spandoeken van N-VA wilden weghalen. De tegenbetogers verhinderden bovendien het vlotte verloop van de parade.

Menigte op de Kunstberg

Na afloop van de parade werd er uitgebreid nagefeest in de Pride Village op de Kunstberg. Feestvierders genoten er van aangename temperaturen en luide muziek.

Tegelijk werd duidelijk dat de Pride Village op de Kunstberg tegen zijn limiet aan zit. Pride-coördinator Elio De Bolle moest zelfs even de muziek stilleggen en de mensen voor het hoofdpodium vriendelijk verzoeken om zich meer over het terrein te verspreiden en niet alleen samen te troepen vlak voor het hoofdpodium en op de trappen van de Kunstberg. Een oproep die maar mondjesmaat gehoor kreeg, zelfs na herhaaldelijke smeekbedes.

Met ongeveer 100.000 deelnemers over heel het parcours en in de Pride Village was deze editie dan ook een topeditie! Vorig jaar spraken de organisatoren nog van 90.000 deelnemers. De organisatie zit met een vraagstuk voor toekomstige edities, want The Belgian Pride barst vrolijk uit zijn voegen.

Your Local Power

Het thema van The Belgian Pride was dit jaar ‘Your Local Power’. We zitten immers in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober.

“Het thema lag dit jaar voor de hand”, zegt Cyrille Prestianni, de voorzitter van de The Belgian Pride. “We proberen steeds aan te sluiten bij de actualiteit. Er is nog heel wat werk aan de winkel op lokaal niveau om de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Wij verwachten geen gigantische initiatieven van lokale besturen, maar wel kleine acties.”

Stemmen 2018

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgender verenigingen, lanceerde deze week Stemmen 2018. Die site geeft lokale besturen tips over hoe zij oog kunnen hebben voor holebi’s en transgenders. Holebihuis Vlaams-Brabant nam het voortouw bij de creatie van de campagnesite. De andere Roze Huizen en de regenboognetwerken van verscheidene politieke partijen werden bij het initiatief betrokken.

“We stellen vast dat er momenteel maar in de helft van de Vlaamse steden en gemeenten een schepen voor gelijke kansen is. In andere steden en gemeenten bestaat die bevoegdheid niet”, licht Çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs toe. “We willen dat alle steden en gemeenten een schepen voor gelijke kansen aanduiden met een bijhorend budget waarmee een beleid gevoerd kan worden. In veel gemeentes is er goede wil, maar zonder schepen voor gelijke kansen behoudt niemand het overzicht. Iemand moet groeiende initiatieven opvolgen en coördineren. Zo kan het zijn dat sportverenigingen prachtige initiatieven nemen om inclusie van LGBT’s te bevorderen, maar er in het jeugdbeleid niets gebeurt.”

“Vergelijk het met de staatsecretaris voor Gelijke Kansen op federaal niveau. Initiatieven zitten verspreid over verschillende beleidsdomeinen, maar de staatssecretaris gaat die initiatieven samenbrengen, bijvoorbeeld in het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld.”

Genderneutrale formulieren

Çavaria ijvert ook voor genderneutrale en genderinclusieve formulieren. “We gaan ervan uit dat een gemeente al haar burgers wil aanspreken. En niet iedereen identificeert zich als man of vrouw of valt binnen de genderstereotiepe patronen”, motiveert Borghs. “Soms spreken standaardbrieven over Meneer of Mevrouw, terwijl mogelijks beide niet van toepassing zijn. Je kunt evengoed aanheffen met ‘beste burger’ of ‘beste inwoner’. Daarnaast geven we steeds het advies dat van zodra iemand zichzelf als man of vrouw identificeert, je perfect die aanspreking kunt gebruiken. Sommige mensen worden liever aangesproken met hun voornaam. Steden en gemeentes kunnen burgers ook zelf laten aangeven hoe ze aangesproken willen worden.”

Lokale besturen die zich willen laten begeleiden in de omslag naar genderneutrale communicatie kunnen overigens een beroep doen op çavaria. KliQ vzw voorziet bovendien vormingen op maat, vraaggericht.

Subsidieregeling als stok achter de deur

De Vlaamse LGBT-koepel ijvert ook voor een anti-discriminatiecharter in gemeentelijke subsidiereglementen waarin aandacht is voor holebi- en transfobie.

“Denk bijvoorbeeld aan lokale jeugdverenigingen die een kleine subsidie toegekend krijgen om een activiteit te organiseren. Het gebeurt soms dat er – vaak zelfs niet intentioneel – iets homofoob of transfoob in hun communicatie sluipt. Als er in een gemeentelijk subsidiedossier een anti-discriminatieclausule staat, heeft de gemeente dan een instrument om verenigingen daarover aan te spreken. Het gesprek aangaan volstaat meestal. In het ergste geval heb je dan een stok achter deur om verenigingen tot inkeer te brengen”, licht Borghs toe. “Met zo’n een anti-discriminatiecharter kan je met iedere vereniging die lokaal actief is het debat aangaan, wat ook de focus van de bewuste vereniging is.”

Bondgenoten weten zitten

Lokale politieke lijsten kunnen de campagne op Stemmen 2018 ondertekenen. “Het is voor Çavaria en de lokale verenigingen altijd interessant om te weten waar onze bondgenoten zitten, zeker als zij bij de lokale verkiezingen worden verkozen tot schepen of burgemeester. Bovendien kunnen politici via de site ook zelf aangeven dat ze begaan zijn met holebi’s en transgenders in hun gemeente.”

Waalse context

Arc-en-Ciel Wallonie bereikt de politici niet met een campagnesite, maar met een memorandum waarin de eisen naar aanleiding van de lokale verkiezingen opgesomd staan.

“We versturen dat memorandum naar alle partijen en partijafdelingen”, verduidelijkt Cyrille Prestianni, die naast voorzitter van de The Belgian Pride ook voorzitter van Arc-en-Ciel Wallonie is. “Daarnaast organiseren we verscheidene debatten. We hebben minder werkkrachten dan Çavaria, maar we doen wat we kunnen. Onze eisen zijn overigens zeer vergelijkbaar met die van Çavaria, maar natuurlijk passen we ons aan de Waalse context aan. Wallonië is een landelijkere regio dan Vlaanderen. Grote sensibiliseringscampagnes met betrekking tot holebi’s en transgenders bereiken vaak enkel de stedelijke centra. Wie verder weg van de steden woont, komt er niet mee in aanraking. We willen dat zelfs de afgelegen gemeentes initiatieven nemen, al is het maar het inrichten van een holebi- en transgenderafdeling in de plaatselijke bibliotheek.”

Stemgedrag

“Ik hoop dat de pridedeelnemers de emancipatiestrijd voor ogen zullen houden, de komende maanden erover zullen nadenken en ook onze campagne in overweging zullen nemen wanneer ze naar de stembus trekken”, meent Prestianni.

Weet men eigenlijk in hoeverre kiezers zich laten leiden door LGBT-standpunten van partijen in hun uiteindelijk stemgedrag? “Wetenschappelijke uitspraken kan ik daar niet over doen”, geeft Jeroen Borghs toe. “Çavaria gaat er wel van uit dat iedereen thema’s die dicht bij henzelf staan belangrijk vinden. Ik kan me goed voorstellen dat heel wat holebi’s en transgenders LGBT-standpunten wel in overweging nemen bij hun stemkeuze.”

Kortom: The Belgian Pride was wederom een gigantisch activistisch feest!

%d bloggers liken dit: