Zuhal Demir werkt aan verbod op conversietherapie bij jonge holebi’s en transgenders

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een wetsontwerp die conversietherapie bij minderjarigen zal verbieden. Dat bevestigt ze aan Be Out.

Het was partijgenoot en schepen voor Diversiteit Fons Duchateau die het verklapte bij het hijsen van de regenboogvlag in Antwerpen op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT): Zuhal Demir werkt aan een verbod op ‘homogenezing’.

Layla Achici

Conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd, omvat behandelingen die holebi’s hetero en transgenders cisgender moeten maken. Dat is momenteel niet strafbaar.

“Zogenaamde homogenezers of duiveluitdrijvers kunnen vandaag nog steeds hun gang gaan, ondanks de gruwelijke gevolgen”, vertelt Demir.

In België was er de casus Layla Achichi. In 2009 onderging de toen 18-jarige Layla een exorcisme door een gebedsgenezer. Vier dagen lang moest ze die uitdrijving ondergaan. Naast verzen uit de Koran moeten aanhoren en gezegend voedsel moeten eten werd ze overgoten met kokend water. In de brandwonden goot de gebedsgenezer ook een bijtend product. Layla overleed ten gevolge van deze verwondingen.

Layla zou lesbisch zijn geweest en dat verkropten haar ouders niet. De rechter weerhield homofobie weliswaar niet als verzwarende omstandigheid omdat er hiervoor onvoldoende bewijs was. Niettemin zijn de ouders en de exorcist veroordeeld tot celstraffen.

Geen cijfers

Of dit veel voorkomt, kan Demir niet zeggen. Het is immers onmogelijk om uit de Algemene Nationale Gegevensbank conversietherapieën te halen.

“Deze feiten kunnen mogelijks gevat worden onder oplichting, misbruik van vertrouwen, onwettige uitoefening van de geneeskunde, belaging, …”, legt Demir uit. “Bovendien worden, omwille van het gevoelig karakter van bepaalde gegevens welke kunnen raken aan de persoonlijke levenssfeer, waaronder seksuele geaardheid, niet geregistreerd binnen de ANG. Jammer genoeg blijven heel wat gevallen op deze manier onder de radar en daar willen we in de toekomst iets aan doen.”

Waarzeggerij werd wel in 2005 het Strafwetboek gehaald.

Buitenlandse voorbeelden

Ook in het buitenland is het verbieden van conversietherapie bij minderjarigen een thema. De voorbije maanden en jaren werd het verboden door verschillende Amerikaanse staten, waaronder Californië, New York en recent Maryland.

Er zijn nog landen waar conversietherapie verboden is. Malta bijvoorbeeld. Conversietherapeuten riskeren daar tot maanden opsluiting en boetes van 1.000 tot 5.000 euro. Het wetsontwerp van minister van Burgerrechten Helena Dalli (Labour) werd zo geformuleerd dat professionele psychiaters, therapeuten en psychologen die holebi’s en transgenders bijstaan beschermd worden van een te strikte interpretatie van conversietherapie.

Ook het Europees Parlement veroordeelde met een resolutie in maart conversietherapie.

Averechts effect

Want het is een bekommernis dat een verbod niet alleen nefaste conversietherapieën verbiedt, maar ook psychologische en psychiatrische hulp voor LGBT’s.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) formuleerde in het parlement zijn bezorgdheid. “Minachting of vijandigheid om die redenen ten opzichte van een persoon wordt beschouwd als een discriminerend motief, en feiten die met die drijfveer gepleegd worden, zullen zwaarder bestraft worden. Genderidentiteit en -expressie worden opgenomen als criteria voor bescherming tegen discriminatie en haatmisdrijven. Een wettelijk verbod op medische en therapeutische behandelingen die deze vrijheden schenden, mag geen averechts effect sorteren, waardoor transgenders bijvoorbeeld de gewenste hormonale behandeling of therapie niet kunnen volgen.”

Wetsontwerp

Nu het ‘Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen‘ afgerond is en gemotiveerd door de tweede plaats van België in de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe, wil staatssecretaris Demir werk maken van een verbod op conversietherapie.

“We plannen dan ook verschillende gesprekken met organisaties uit het middenveld en overwegen om een oproep voor getuigenissen te doen. In elk geval wil de staatssecretaris een verbod op alle vormen van conversietherapieën voor minderjarigen, en dat dit fenomeen ook strafbaar wordt gemaakt”, aldus de staatssecretaris. “Het is mijn ambitie om te blijven strijden voor de rechten van LGBTI-personen en ons land internationaal aan de top te houden. Daarvoor blijven we de strijd aanbinden tegen onrechtmatige praktijken.”

Wordt vervolgd…

 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: