Rechtbank verwacht derde geslacht in Nederland

Een rechtbank in Nederlands Limburg staat toe dat iemand noch als vrouw, noch als man ingeschreven is in het bevolkingsregister. De rechtbank vindt dat in zo’n geval ook het zinnetje “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” in de geboorteakte kan staan.

De rechtbank deed de uitspraak in een zaak van iemand bij wiens geboorte in 1961 het geslacht niet kon worden vastgesteld. De ouders kozen er toen om het kind in te schrijven als man “omdat dat gemakkelijker was voor het kind”. De betrokkene voelde zich echter geen man en liet het geslacht in 2001 wijzigen in ‘vrouwelijk’.

Maar ook die V wrong. De betrokkene voelt zich genderneutraal. Die vroeg een ‘derde gender’, wat de rechtbank in Limburg nu toelaat. De rechtbank vindt dat het parlement werk moet maken van een wetswijziging.

Uiteindelijk bleek ook dat geslacht niet gepast, omdat deze persoon zichzelf beschouwt als genderneutraal. De aanvrager sprak daarop de wens uit dat de ‘derde gender’ erkend zou worden. De rechtbank staat dat nu toe en zegt dat nu de wetgever aan zet is om de wet te wijzigen.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege in Nederland, wees in 2007 zo’n verzoek nog af, omdat de tijd nog niet rijp was. Dat is inmiddels elf jaar geleden. De rechtbank in Limburg vindt de tijd nu wel rijp.

Volgens de rechtbank is het ontbreken van een derde optie een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende. Als de aanvrager zich noch man, noch vrouw voelt, moet die zich als zodanig kunnen laten registreren, oordeelt de rechtbank.

Draagvlak

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft oren naar deze verzuchting. Voor Transgender Netwerk Nederland (TNN) is het vonnis in Limburg een belangrijke stap.

Ook het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) vindt deze uitspraak een goede evolutie. Deze organisatie wil geslachtsregistratie afschaffen. Dat moet het einddoel zijn. “Wel is het jammer dat deze uitspraak specifiek geldt voor intersekse personen”, zegt NNID-directeur Miriam van de Have.

Ook COC Nederland pleit hiervoor.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: Roze Golf

2 gedachten over “Rechtbank verwacht derde geslacht in Nederland

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: