Verbiedt Nederland discriminatie van transgenders en intersekse personen?

De Tweede Kamer behandelt op 5 juni een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks dat discriminatie van transgenders en intersekse personen verbiedt. COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Nederlands Netwerk Intersekse (NNID) willen zo’n verbod.

“Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt en voor werkgevers, scholen en bedrijven is glashelder dat deze vorm van discriminatie verboden is. Dat is van groot belang”, aldus de organisaties.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130.000 en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie.

“Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43% de afgelopen twaalf maanden te maken met geweld en ondervindt 40% discriminatie op het werk. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, maken jaarlijks slechts enkele tientallen transpersonen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook trans- en intersekse personen tegen discriminatie beschermt, is dus geen overbodige luxe.”

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen.

Genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is.

De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

Biseksuelen en aseksuelen

In een brief gericht aan de parlementsleden vragen COC, TNN en NNID de Tweede Kamer om ook te verduidelijken dat discriminatie van biseksuelen en aseksuelen verboden is. Dat kan door de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’’ in de wet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’, zoals internationaal gebruikelijk is.

X

Verder vragen de belangenorganisaties aan de Tweede Kamer om het voor eenieder mogelijk te maken om geslachtsregistratie op officiële documenten door te halen met een ‘X’. Dat is bijvoorbeeld van belang voor mensen die zich niet thuis voelen in het vakje ‘m’ of ‘v’.

Op 28 mei riep een Limburgse rechtbank de wetgever op om dit te regelen.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: