Minister Koen Geens: geen X naast M en V in België

Er zijn geen concrete plannen om in België een derde geslacht in te voeren naast de M of V op identiteitsdocumenten zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Volksvertegenwoordigster Ine Somers (Open Vld) wilde dit weten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De X kan handig zijn voor mensen die niet-genderbinair zijn of voor mensen mensen met een interseksconditie.

Artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek erkent reeds sinds 2007 de problematiek  van  kinderen  geboren met een onduidelijk geslacht. Indien een kind geboren wordt met een onduidelijk geslacht wordt de termijn voor de ouders om het in akte van geboorte te vermelden geslacht aan te geven verlengd tot drie maanden (in plaats van 15 dagen)”, antwoordt de minister schriftelijk.

Geen plannen

“De vraag naar de invoering van een derde geslacht wordt momenteel niet verder onderzocht. Het uitbreiden van de huidige wet in de lijn met de rechtspraak van het Duits Grondwettelijk Hof zou een ingrijpende wijziging van ons huidig wettelijk  stelsel vereisen, waarin zowel de medische, ethische, sociale en juridische aspecten van deze problematiek grondig onderzocht moeten worden en waarin nauwgezet nagegaan en bepaald moet worden wat de juridische gevolgen zijn van een dergelijke registratie van het derde geslacht in de geboorteakte.”

Duitsland heeft tegenwoordig wel een derde geslachtsoptie.

Grondwettelijk Hof

“Daarnaast lijkt het ook aangewezen eerst te af te wachten of de versoepeling van de procedure tot aanpassing van de geslachtsregistratie een (gedeeltelijke) oplossing vormt voor non-binaire personen.

Minister Geens verwijst naar de procedure bij het Grondwettelijk Hof. Genres Pluriels, çavaria en RainbowHouse Brussels willen een uitbreiding van de Transgenderwet.

Wat als?

Geens wil een arrest van het Hof afwachten. “Indien het derde geslacht erkend zou worden en vermeld zou worden in de akte van geboorte, zal dergelijke vermelding logischerwijze ook dienen te gebeuren in het bevolkingsregister,  dat onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken valt.”

 

Beeld: Wikipedia, Timothy Junes

%d bloggers liken dit: