Nederland mijdt voortaan stereotypen over LGBT’s bij asielaanvragen

De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat stereotiepe vragen bij asielondervragen van holebi’s en transgenders vermijden. Dat belooft  staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Mark Harbers (VVD).

“Het is positief dat de staatssecretaris de beoordeling van LGBTI-asielzoekers niet meer baseert op vooroordelen en stereotypen over lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders. Dat is pure winst”, aldus COC Nederland-voorzitter Tanja Ineke. “Tegelijkertijd zijn we bang dat die vooroordelen via de achterdeur toch weer de kop op zullen steken bij de beoordeling. Daar gaan we als COC heel scherp op letten.”

Tot nu bekijkt de IND of de asielaanvrager een ‘proces van zelfacceptatie‘ had doormaakt. Daar stapt de Dienst nu van af.

De IND zal nu bijvoorbeeld liefdesbrieven in acht nemen om een homoseksuele relatie aan te laten tonen.

Staatssecretaris Harbers gaat in het beleid meer gewicht toekennen aan het eigen, authentieke verhaal van de asielzoeker, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer. Daarbij zal er onder meer aandacht zijn voor het opleidingsniveau en de cultuur van de asielzoeker.

COC Nederland wil dat zelfidentificatie de basis wordt voor het LHBTI-asielbeleid. De eigen verklaring van asielzoekers over hun seksuele- of genderidentiteit en wat ze in hun land hebben meegemaakt, moet leidend zijn.

Staatssecretaris Harbers neemt deze aanbeveling niet over, maar erkent wel dat het vaststellen of iemand holebi, transgender of interseksueel is ‘extra complex’ is omdat het gaat om ‘innerlijke aspecten’.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

Een gedachte over “Nederland mijdt voortaan stereotypen over LGBT’s bij asielaanvragen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: