LGBT-beweging in VS huivert van benoeming Brett Kavanaugh voor Hooggerechtshof

Human Rights Campaign (HRC), de belangrijkste LGBT-lobbygroep in de VS, huivert van de benoeming door president Donald Trump van rechter Brett Kavanaugh voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat opperste gerecht met negen rechters speelt een centrale rol in de Amerikaanse samenleving. HRC roept de Senaat op om de benoeming niet goed te keuren.

Anthony Kennedy (81), een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, gaat eind juli met pensioen. Daardoor drong een vervanging zich op.

Kennedy stemde soms progressief, soms conservatief. Terwijl er vier rechters zijn met een eerder progressief profiel en vier rechters met een eerder conservatief profiel. Brett Kavanaugh is uitgesproken conservatief, waardoor conservatieven in het Amerikaanse Hooggerechtshof de bovenhand zouden krijgen.

Reactie HRC

HRC ziet in Brett Kavanaugh een gevaar voor gelijke rechten voor holebi’s en transgenders.

“Door Brett Kavanaugh te nomineren volgt Donald Trump zijn dreigement om een rechter te nomineren die LGBTQ-gelijkheid, reproductieve rechten van rechten en betaalbare gezondheidszorg zou ondermijnen”, stelt HRC-voorzitter Chad Griffin. “Nu heeft de Senaat zijn grondwettelijke plicht te vervullen, door controle uit te oefenen en deze roekeloze nominatie van Brett Kavanaugh te verwerpen.”

De LGBT-rechtengroep roept de bevolking op om de Amerikaanse congresverkiezingen van 6 november te gebruiken om een signaal te sturen naar de president. “We moeten deze November stemmen alsof onze levens ervan afhangen, want dat is ook zo.”

Impact Hooggerechtsof op LGBT-kwesties

Brett Kavanaugh is 53 jaar, een jonge rechter. Hij kan verscheidene decennia zijn stempel drukken op het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal de komende jaren over een aantal zaken beslissen die holebi’s en transgenders in het bijzonder aanbelangen:
– De vraag of federale non-discriminatiewetten ook holebi’s en transgenders beschermen. Dit kan een impact hebben op tewerkstelling, de huurmarkt, de gezondheidszorg en bepaalde burgerrechtenstatuten in het onderwijs.
– De vraag of holebi’s en transgenders de toegang tot bepaalde winkels ontzegd mag worden.
– De vraag of transgenders in het Amerikaanse leger mogen dienen.

Kwestie van kadering

HRC waarschuwt dat Kavanaugh bekendstaat om zijn filosofie dat “de persoonlijke overtuigingen van individuen de levens van anderen mogen bepalen.” Met name in pogingen om discriminatie effectief te bestrijden zou dit onwenselijke beslissingen voor holebi’s en transgenders kunnen opleveren.

In haar uitgesproken kadering van de feiten vergeet HRC wel te zeggen dat de toekomstige president misschien opnieuw een Democraat is. Er zullen ook de komende decennia rechters uit het Amerikaanse Hooggerechtshof overlijden of met pensioen gaan, waardoor er kansen komen om het ideologisch evenwicht opnieuw te herstellen.

 

Foto: Wikipedia – Dan Scavino Jr.

%d bloggers liken dit: