GSA-netwerken bieden veilige omgeving voor holebi’s en transgenders in beroepsonderwijs

“Op het vmbo voelen veel lesbische, homo-, bi-, transgender- en intersekse jongeren zich niet helemaal veilig: uitsluiting, pesten en zelfs geweld komen nog steeds voor”, stellen kenniscentrum Movisie en COC Nederland in een persbericht.

“Meedoen aan een GSA kan de situatie van deze jongeren sterk verbeteren, zo blijkt uit ‘Samen sterk met een GSA. Onderzoek naar de ervaren baat van GSA’s onder LHBTI-leerlingen op het vmbo‘ van Movisie en de Universiteit van Amsterdam.

Wat? Waar? Het vmbo is in Nederland, waar ze verzot zijn op onverstaanbare afkortingen, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. En een GSA is in het Koninkrijk der Nederlanden geen Gay-Straight Alliance zoals in de rest van de wereld, maar een Gender & Sexuality Alliance.

Zelfvertrouwen

Een GSA is een netwerk van leerlingen – holebi, transgender en hetero – die samen actie voeren voor een betere sfeer ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en weten ze beter wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk, want uit de kast komen op school betekent nog vaak het verlies van vrienden.”

Het onderzoek ‘Samen sterk met een GSA’ had een kwalitatieve insteek: de ervaringen van de jongeren zelf staan centraal. Met 25 jongeren zijn diepte-interviews gedaan en 4 focusgroepen met jongeren zijn georganiseerd.

Daarbij stond steeds de vraag voorop: wat hebben de jongeren zelf aan de GSA’s gehad?

Uit buitenlands kwantitatief onderzoek is al bekend dat LGBTI-leerlingen op scholen met GSA’s gezonder zijn en beter in hun vel zitten dan LGBTI-leerlingen op scholen zonder GSA’s. In Nederland zijn de GSA’s al in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen als een interventie die goed wetenschappelijk onderbouwd is.

Minder minderheidsstress

Jonge holebi’s en transgenders in het beroepsonderwijs ervaren in een GSA steun van hun leeftijdgenoten die hetzelfde voelen of dezelfde ervaringen hebben. Ook krijgen zij vaak steun van docenten en dat ervaren de leerlingen als erg positief.

Ook hebben zij het gevoel dat zij bij een GSA anderen kunnen helpen. De GSA wordt in het algemeen ervaren als een safe space, een veilige plek waar jongeren met gelijkgestemden ‘zichzelf’ kunnen zijn. Ze voelen zich hierdoor krachtiger. Tegelijkertijd kan er soms ook zelfvertrouwen voor nodig zijn om deel te nemen aan een GSA, zeker als het, zoals in sommige beroepsscholen, het stigma draagt van een ‘homoclubje’.

“De GSA biedt ook de mogelijkheid om de eigen seksuele- of genderidentiteit te ontdekken: jongeren ervaren dat ze hierdoor beter weten wie zij zijn en vinden dat prettig. Sommige jongeren vinden dat hun bestaande netwerk versterkt is sinds zij bij de GSA zitten. De nieuwe contacten monden soms uit in intensieve vriendschappen. Meedoen aan de GSA en/of uit de kast komen, kan echter ook het verlies van vriendschappen betekenen”, aldus Movisie.

De onderzoekers verwachten dat de GSA’s een bijdrage leveren aan het verminderen van minderheidsstress onder jonge holebi’s en transgenders in het beroepsonderwijs.

“Deze stress kan leiden tot een slechtere psychische gezondheidssituatie van LHBTI-jongeren. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau is bekend dat jonge LGBT’s vaker leiden aan depressies en 4,5 keer vaker een zelfmoordpoging doen dan heterojongeren.”

 

Beeld: PublicDomainPictures, Pixabay

%d bloggers liken dit: