Noemt Antwerpen straten en pleinen naar holebi’s en transgenders?

Noemt Antwerpen straten en pleinen naar holebi’s en transgenders? Als het van de Roze Groenen afhangt wel.

De Roze Groenen in Antwerpen, de holebi’s en transgenders bij Groen, stelden hun ideeën voor de bestuursperiode 2019-2024 voor. Een van de opvallende voorstellen is het (her)noemen van straten en pleinen naar holebi’s en transgenders die pionierswerk hebben verricht of naar een LGBT-gebeurtenis. Dat geeft zichtbaarheid en is permanenter dan regenboogvlaggen en -belichting.

Zowel internationale, nationale als lokale pioniers komen in aanmerking.

Overleden

“Er kunnen geen straten worden vernoemd naar nog levende personen. Als de gemeente overweegt een straatnaam te vernoemen naar een persoon waarvan nog naaste familie in leven is, is het aangewezen de familie vooraf te contacteren of zij opgezet zijn met het idee”, stelt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in een werkdocument.

“De enige uitzondering op de regel dat straten enkel worden vernoemd naar overleden personen, zijn de leden van de koninklijke familie. Indien de gemeente voornemens is een straat te vernoemen naar een lid van de koninklijke familie moet vooraf toestemming worden gekregen van het koninklijk huis.”

Een Will Ferdystraat kan dus nog niet, een Yasmineplein wel. Suzan Daniel is een optie. 

Stad Antwerpen

In Stad Antwerpen stellen districten een straatnaam voor. Het Stadsarchief en het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bekijken het voorstel. Bij een goedkeuring volgt een openbaar onderzoek. Nadien beslist het college definitief.

Een gedachte over “Noemt Antwerpen straten en pleinen naar holebi’s en transgenders?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: