LGBT’s verbinden politieke partijen, homonationalisme en centen verdelen ze

Homonationalisme of niet, geld en ‘verbinden’ vs ‘polariseren’ zijn de voornaamste twistpunten tussen de politieke partijen in Antwerpen wat betreft LGBT-thema’s.

Vrijdag organiseerde Het Roze Huis – çavaria Antwerpen voor Antwerp Pride een lijsttrekkersdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Links-rechtstegenstellingen domineerden het debat.

De oppositie, bestaande uit Wouter Van Besien (Groen), Jinnih Beels (lijsttrekker voor, maar geen lid van sp.a) en Peter Mertens (PVDA), zat vrijdag links voor het publiek en rechts zaten Fons Duchateau (N-VA), Philippe De Backer (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V). N-VA-burgemeester Bart De Wever is zoals steeds begin augustus met vakantie en Filip Dewinter van Vlaams belang was niet uitgenodigd.

Dat laatste was even onderwerp van discussie: waarom mag Mertens wel komen spreken en Dewinter niet, vroeg Duchateau. De schepen stelde dat PVDA het homofobe regime in Cuba steunt, maar dat Vlaams Belang, dat recentelijk moeite doet om LGBT-vriendelijker over te komen, zijn standpunten niet mag komen verdedigen.

Goed bezig, maar…

De oppositie gaf grif toe dat het huidig bestuur in Antwerpen, bestaande uit N-VA, Open Vld en CD&V, mooie initiatieven heeft genomen voor holebi’s en transgenders. “De strijd voor mensenrechten moet je het hele jaar lang voeren, niet enkel deze vier dagen”, wierp Jinnih Beels op.

Van Besien stelde dan weer concreet voor dat de vertegenwoordigers van zusterstad Sint-Petersburg die binnenkort Antwerpen bezoeken, LGBT-activisten zouden ontmoeten. Duchateau loog er niet om. Het bezoek is vooral economisch gericht, maar zal het idee meenemen. Hij verklaarde de LGBT-kwesties beleefd te zullen aankaarten.

(Kleuter)onderwijs

Het voorstel van de Roze Groenen om vanaf de kleuterklas seksuele en genderidentieit uit te leggen aan kinderen, kende geen weerstand, zelfs niet bij CD&V.

Van Besien verweet het bestuur niets te hebben gedaan in het onderwijs voor LGBT’s, iets wat De Backer ontkende. Open Vld beheert de portefeuille Onderwijs in Antwerpen.

Centen

Het publiek werd getrakteerd op een flink rondje links versus rechts. Voor Mertens moet de stad meer inzetten op structurele subsidies, “zodat het middenveld geen tijd verliest met projectsubsidies aan te vragen”.

Als economisch rechtse partij voelt N-VA daar niets voor. Projectsubsidies zijn efficiënter, vindt Duchateau.

Liberaal De Backer kreeg tijdens het debat de kans niet, maar verklaarde achteraf “mensen verenigen zich en doen zaken ook zonder subsidies”.

Homonationalisme

Dat N-VA homonationalisme verweten wordt, verkropt Duchateau niet. De aandacht en voorliefde voor LGBT’s is oprecht. Vooral Van Besien wreef N-VA inconsequentie aan. Als derde hond in het spel verweet De Backer zowel Duchateau als Van Besien groepsdenken.

Maar de oppositie verwijt de N-VA twee maten en twee gewichten. Volgens links zet rechts holebi’s en transgenders op tegen moslims en doet zo aan “polarisatie”. Links wil meer “verbinden”.

N-VA en Open Vld stelden discriminatie niet te dulden en wezen op de rechten en plichten die inwoners van Antwerpen en België hebben. Wie zich niet houdt aan enkele fundamentele waarden zoals bv. gelijkheid tussen man en vrouw moet bijgestuurd worden.

CD&V bleef zoveel mogelijk afzijdig in dit links-rechtsdebat.

Eenzaamheid

Misschien het – discreet – opvallendst aan het anders klassiek links-rechtsdebat kwam in de vragenronde. Op de vraag wat de partijen willen doen voor holebisenioren, antwoordde Duchateau dat eenzaamheid een uitdaging wordt. “LGBT-senioren hebben vaak geen kinderen. Eenzaamheid is dan ook uitdaging voor de toekomst.”

Is dit een heel voorzichtig begin van besef bij beleidsmakers dat er heel veel singles en alleenwoners zijn in de maatschappij, met specifieke noden en uitdagingen? Uit het Europees MSM-onderzoek EMIS weten we dat de helft van homo- en biseksuele mannen alleenstaand is.

Conclusie

Moderator van dienst was prof. dr. Dave Sinardet. Hij stelt vast dat iedereen vooruit wil wat betreft holebi’s en transgenders. Hoe, verschilt wel. “Er is onenigheid over de verruiming van het debat, over groepsdenken. Het is klassiek links-rechts.”

Als de kiezer Groen en N-VA tot elkaar veroordeelt, zal Antwerpen moeizame bestuursgesprekken ondervinden. De twee partijen liggen het verst uit elkaar en de wederzijdse afkeer is merkbaar.

 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: