Sabien Lahaye-Battheu strijdvaardig: wereldparlement zal LGBT-kwesties blijven bespreken

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) blijft strijdvaardig: het wereldparlement (IPU) zal de situatie van holebi’s en transgenders blijven bespreken. In oktober nam de Interparlementaire Unie nochtans een motie aan om voortaan te zwijgen over LGBT’s.

“De beslissing van de IPU is voor ons een grote teleurstelling”, reageert Lahaye-Battheu. Ze introduceerde in maart LBT-thema’s in deze internationale vergadering.

Geloofwaardigheid

“Door elk debat over dit onderwerp binnen de organisatie te verbieden (want daar komt de beslissing op neer) heeft de IPU haar eigen geloofwaardigheid als verdediger van de mensenrechten en van de vrijheid van meningsuiting een ernstige klap toegebracht.”

“Voor alle LGBTI’s in de wereld is de beslissing een kaakslag. Impliciet geeft de organisatie de boodschap dat geweld tegen en discriminatie van LGBTI’s geen probleem is, want diegenen die dat wel een probleem vinden, krijgen zelfs niet de kans om dat in de organisatie aan de orde te stellen. De organisatie heeft hier een beslissing genomen die haaks staat op haar eigen fundamentele waarden. Het toont aan dat wij nog een lange weg te gaan hebben, zoals ook de voorzitster, Gabriela Cuevas, in haar slotwoorden voor de Assemblee in Genève benadrukt heeft.”

Achterpoortjes

“De IPU blijft belangrijk voor ons als organisatie waar alle parlementen van de wereld samenkomen. Wij zullen deze problematiek niet laten rusten en met like-minded countries zoeken naar manieren om de discussie in de organisatie levendig te houden, bijvoorbeeld via een informeel side event in de marge van een volgende Assemblee van de IPU.”

“Er zijn hoopgevende tekenen. Het debat werd verworpen met 636 tegen 499 stemmen maar er waren ook 130 onthoudingen. Wij willen met de delegaties van die landen in dialoog treden, zien wat ze over de streep kan trekken om een meer proactieve houding aan te nemen en zo het geweld tegen en de discriminatie van LGBTI’s in de IPU bespreekbaar te maken.”

 

Beeld: Sabien Lahaye-Battheu

%d bloggers liken dit: