Europese progressieven beloven (LGBT-)mensenrechten en gelijkheid hoog op de agenda te zetten na Europese verkiezingen

In mei 2019 trekken Europeanen naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. ILGA-Europe nodigde alle fracties uit voor een town hall meeting, maar enkel de progressieven daagden op.

“We hebben iedereen uitgenodigd”, verzekerde moderator Ryan Heath van POLITICO Europe. Maar enkel progressieve fracties tekenden present. De liberale Sophie In’t Veld uit Nederland was er voor ALDE, Petra De Sutter uit België voor de Groenen, de groen-linkse Malin Björk uit Zweden voor GUE/NLG en socialistische Marie Arena uit België voor S&D.

Grote inhoudelijke verschillen wat betreft holebi’s, transgenders en personen met een interseks conditie (LGBTI) waren er niet. De vier dames waren het heel vaak met elkaar eens.

Wat zeggen ze? Polarisatie is een probleem, de strijd is intersectioneel, er moeten allianties gesmeed worden en medestanders worden gezocht, en populisme is de vijand.

Waarvan komt homofobie?

De dames zijn het ook eens waar holebifobie en transfobe vandaan komt. Van angst. In’t Veld vatte het gevat samen. “Een vrouw aan het hoofd van het IMF, een zwarte president, een homoseksuele immigrantenzoon als premier, een vrouw als Doctor Who en binnenkort een zwarte James Bond. oor velen is dit een verstoring van de normale gang van zaken. Daarom zijn populisten gekant tegen gelijke rechten voor vrouwen en LGBTI.”

Wat kan beter?

Moderator Heath voorzag dat de deelnemers het te veel met elkaar eens zouden zijn, dus vroeg hij ieders fractie meer kan doen voor LGBTI in de Europese Unie.

Petra De Sutter noemde personen met een interseks-conditie. Slechts twee landen verbieden onnodige ‘geslachtscorrigerende’ ingrepen bij jonge kinderen: Portugal en Malta. De rest moet volgen.

Sophie In’t Veld zou ALDE-mensen in de Europese instellingen willen activeren. Ze zijn zelden gekant tegen LGBTI-rechten, maar doen te weinig actief mee.

Malin Björk stelt dat haar fractie resoluut en altijd antifascistisch is. “Gelijkheid is wat we doen”. Ze zou wel een betere opvolging van de implementatie van Europese richtlijnen willen.

Arena was nog niet aanwezig toen deze vraag werd gesteld.

Pro Europa

Het zal niet verwonderden dat de panelleden het Europees niveau verdedigden. Europese politici zijn best meegaand, maar vaak werkt het nationaal niveau tegen. Daarom zijn er initiatieven om het nationaal niveau te bypassen en vanuit Europa soms plaatselijke ngo’s rechtstreeks te helpen.

Rechtbank

Ook wil In’t Veld meer activisme via de rechtbank. Er komt een fonds hiervoor. In verschillende gevallen hebben het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor vooruitgang gezorgd.

Lijken in de kast

De Socialisten & Democraten, de Liberaal-Democraten en de (vrijdag afwezige) Europese Volkspartij hebben allemaal lijken in de kast liggen: fractieleden die het niet zo hebben met LGBTI. Hoe ze ermee omgaan, ligt delicaat. De panelleden deden hun best om principieel te blijven. Maar de realiteit dwingt hun fractie soms tot pragmatisme.

De Groenen en Groen-Links hebben die issues niet of minder en kunnen hun principes gemakkelijker hardmaken.

Na de verkiezingen

Alle deelnemers engageren zich om na de verkiezingen LGBTI-rechten part of the deal te maken bij het aanduiden van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. In theorie kan dat Petra De Sutter worden, die bij de Groenen intern kandidaat is.

Al is het hoogst onwaarschijnlijk dat de volgende commissievoorzitter geen socialist, liberaal of christendemocraat worden.

Wordt vervolgd.

 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: