1,7 op de 1.000 in België leeft met hiv, 11% weet niet dat hij of zij hiv heeft

In 2017 leefden naar schatting 18.908 personen met hiv in België. Dat blijkt uit de jaarlijkse hiv-cijfers van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 11% van de seropositieve mensen weet niet dat hij of zij hiv heeft.

In 2017 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses met 2% in vergelijking met 2016 en met 27,5% in vergelijking met 2012. Sciensano registreerde 890 gediagnosticeerde hiv-infecties in 2017 wat overeenstemt met gemiddeld 2,4 nieuwe diagnoses per dag.

De geobserveerde lichte daling in 2017 betreft hoofdzakelijk mannen die seks hebben met mannen (MSM). De overdracht via intraveneus drugsgebruik is uitzonderlijk in België, en werd slechts voor 1% van de hiv-diagnoses in 2017 gerapporteerd.

Homo- en biseksuele mannen

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij MSM  daalde met 34% in vergelijking met 2013 toen de hoogste piek werd waargenomen. 

In 2017 vertegenwoordigden de diagnoses bij MSM, 48,6% van de nieuwe geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is.

Deze diagnoses werden voornamelijk bij Belgen (63%) vastgesteld, terwijl de personen met een andere Europese nationaliteit 17% van de diagnoses vertegenwoordigden. Het betreft voornamelijk Nederlanders, Fransen en Spanjaarden.

De daling van het aantal hiv-diagnoses deed zich voor zowel bij MSM met de Belgische nationaliteit als bij MSM met een andere nationaliteit. 

Heteroseksuele mannen en vrouwen

Tussen 2012 en 2017 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij heteroseksuelen met 39%.

In 2017 vertegenwoordigden deze diagnoses 48, 3% van de nieuw geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. Van de gediagnosticeerde heteroseksuelen, was 49% afkomstig van Sub-Saharaans Afrika en was 28% Belg. 

De geobserveerde daling bij de heteroseksuelen kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de daling van het aantal diagnoses in de populatie afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. Bij heteroseksuele Belgen bleef het aantal nieuwe diagnoses tussen 2008 en 2015 vrij stabiel; daarna werd een daling waargenomen.

Minder tests dan in 2016

In 2017 was er een lichte daling met 2% van het aantal opsporingstests voor hiv. Er werden 63 hiv-tests per 1000 inwoners uitgevoerd en per 1000 uitgevoerde tests werden 1,25 nieuwe diagnoses vastgesteld.

36% van de hiv-infecties werd laattijdig vastgesteld. Laattijdige diagnoses komen nog steeds vaker voor bij heteroseksuelen (46%) dan bij MSM (27%).

Personen die met hiv leven

Het aantal personen dat in België met hiv leefde in 2017, wordt geschat op 18 908. Dit komt overeen met een hiv-prevalentie van 1,7 personen per 1000 inwoners.

In 2017 waren 16 849 personen onder hen al gediagnosticeerd en 2059 waren nog niet gediagnosticeerd. Van al de personen die met hiv leven, was 10.9% zich dus niet bewust van zijn of haar serostatus. 

 

Beeld: Timothy Junes
Bron: Sciensano

2 gedachten over “1,7 op de 1.000 in België leeft met hiv, 11% weet niet dat hij of zij hiv heeft

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: