Rusland mag LGBT-evenementen niet blijven verbieden

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft op 27 november geoordeeld dat de Russische Federatie holebi- en transgenderevenementen niet mag blijven verbieden. Rusland verbiedt homopropaganda.

Zeven Russische activisten hadden 51 verzoeken om oordeel ingediend bij het Hof. Het EHRM oordeelt of de 47 lidstaten van de Raad van Europa, waaronder Rusland, zich wel houden aan de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

“Dringende sociale noodzaak”

De activisten argumenteerden dat Rusland, door gayprides en andere LGBT-betogingen te verbieden, artikels 11, 13 en 14 van het Verdrag schendt. Artikel 11 garandeert de vrijheid van vergadering vereniging. Artikel 13 garandeert burgers toegang tot de rechtbank. Artikel 14 verbiedt discriminatie.

“Het Hof oordeelt dat in deze gevallen het verbod door de binnenlandse autoriteiten op het houden van openbare LGBT-bijeenkomsten niet overeenkomt met een dringende sociale noodzaak en dus onnodig was in een democratische maatschappij.

“Het Hof vindt ook dat de indieners onverantwoorde discriminatie ondergingen op grond van seksuele oriëntatie, dat deze discriminatie onverenigbaar is met de standaarden van het Verdrag en dat de indieners een effectieve beroepsprocedure ontzegd werden wat betreft de schending van hun vrijheid van vereniging.

Kortom, Rusland schendt artikels 11, 13 en 14.

De eis tot schadevergoedingen tussen de 5.000 en 500.000 euro werd afgewezen. Het Hof stelt dat het zware oordeel “voldoende juiste genoegdoening” biedt.

En nu?

En nu? Het Hof stelt dat Rusland “een langdurige inspanning” moet leveren om de vrijheid van vergadering te garanderen en discriminatie tegen te gaan.

Maar of Rusland zich daar iets van gaat aantrekken…?

 

Beeld: Wikipedia
Bron: Gay Star News

%d bloggers liken dit: