Amsterdam introduceert betaald transitieverlof

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam krijgen recht op betaald transitieverlof. Met deze verlofregeling krijgen transgender werknemers tijdens de medische transitie de mogelijkheid voldoende tijd voor de genderbevestigende behandeling in te ruimen.

Amsterdam wil een “rolmodel zijn voor andere organisaties”, schrijft wethouder voor Personeel en Organisatie Touria Meliani (GroenLinks). Gemeente Amsterdam is de eerste grote werkgever die instemt met betaald transitieverlof.

Geen gunst, maar een recht

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt zo’n transitieverlof vergelijkbaar met zwangerschapsverlof. Het betaalde transitieverlof wordt als recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van gemeente Amsterdam.

“Transgenders in transitie werden in Amsterdam vaak wel ruimhartig behandeld, maar dat was dan uit aardigheid en geheel afhankelijk van de goede wil van de desbetreffende leidinggevende”, zegt SP-gemeenteraadslid Nelly Duijndam. “Nu wordt betaald transitieverlof als een recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente. Dat is weer een prachtige stap vooruit. We hopen dat andere werkgevers snel volgen.”

“Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties”, zegt Jan-Bert Vroege (D66). “Dit verlof is geen gunst, maar een recht.”

Transitieverlof

COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) zijn verheugd over dit Amsterdamse besluit. De beide belangenorganisaties pleiten al langer voor een wettelijk recht op transitieverlof.

“Voor zowel werkgever als werknemer zou dat namelijk betekenden dat de transitie soepeler verloopt. Een werknemer hoeft geen gebruik te maken van de ziektewet, hiervoor vakantie-uren te gebruiken, onbetaald verlof op te nemen of bijzonder verlof te krijgen en een werkgever wordt volgens dit voorstel gecompenseerd door de overheid.”, aldus de organisaties.

“Transgender ambtenaren zullen het transitieverlof bovendien niet terugzien als ziekteverzuim in hun dossier en in de beoordeling van hun functioneren zal het opnemen van transitieverlof geen rol spelen. Daarmee heeft transitieverlof hetzelfde karakter als zwangerschapsverlof.”

Ook in Rotterdam leeft de kwestie, maar er is nog geen formeel besluit genomen.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: