Nederland moet ook effectief stereotypen bij LGBT-aanvragen weglaten

In juli engageerde de Nederlandse regering zich om voortaan stereotiepe vragen bij asielaanvragen door holebi’s en transgenders achterwege te laten. Maar volgens COC Nederland gebeurt dit nog steeds.

“LGBTI-asielzoekers hebben niets aan nieuw beleid als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het niet uitvoert”, aldus het COC.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft het COC dat de IND het nieuwe, verbeterde beleid gewoon moet uitvoeren. Als asielzoekers op grond van het geschrapte criterium zijn afgewezen, moet hun zaak volgens het COC worden overgedaan.

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Mark Harbers (VVD) biedt daarvoor in een bescheiden opening. Als asielzoekers “vrijwel uitsluitend” op grond van het afgeschafte criterium ‘proces van zelfacceptatie‘ zijn afgewezen, dan moet er mogelijk een nieuw besluit over hun zaak worden genomen.

Onvoldoende

Volgens COC Nederland moet er altijd een nieuw besluit over de zaak genomen worden, als LHBTI-asielzoekers op grond van een ondeugdelijk criterium zijn afgewezen.

Ook LGBT Asylum Support vindt dat de IND het verbeterde asielbeleid moet uitvoeren.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: