LGBT-acceptatie wordt verplicht in Nederlands middelbaar onderwijs

De Nederlandse regering heeft beslist dat middelbare beroepsscholen (mbo) verplicht holebi- en transgenderaccepatie moeten bespreken in de klas. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) aangekondigd. 

COC Nederland pleit al lang voor verplichte aandacht voor LGBTI-acceptatie in het mbo.De situatie van LGBTI-leerlingen in het beroepsonderwijs is relatief slecht in vergelijking tot andere schooltypen. Aandacht voor LGBTI-acceptatie is al verplicht op basis- en middelbare scholen.

Minister Van Engelshoven meldt ook dat diverse lerarenopleidingen hebben besloten om aandacht voor gender- en seksuele diversiteit expliciet in de opleiding op te nemen.

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit is nog niet in alle lerarenopleidingen verplicht. Eerstegraads docentenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) besteden nog geen aandacht aan dat onderwerp.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: