VN tikken Nederland op de vingers voor foltering van personen met interseks conditie

Het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties heeft het Koninkrijk der Nederlanden op de vingers getikt omdat (zeer) jonge personen met een interseks conditie onomkeerbare, ‘geslachtscorrigerende’ chirurgie kunnen ondergaan.

COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) zijn blij met het oordeel van het VN-Comité. “De kritiek en aanbevelingen van het comité zijn in lijn met het rapport dat de drie organisaties in 2016 naar de VN-Mensenrechtenraad stuurden over de situatie van holebi’s, transgenders en personen met een interseks conditie in Nederland.”

Kinderen

Het VN-Comité is verontrust over de behandelingen die bij intersekse kinderen op zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Het Comité constateert dat deze behandelingen langdurig fysiek en mentaal lijden tot gevolg hebben, terwijl gewacht kan worden totdat kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen over een eventuele behandeling, zonder gevolgen voor de gezondheid.

Aanbevelingen

Het VN-Comité stelt in de aanbevelingen een aantal veranderingen voor die de Nederlandse overheid in gang moet zetten, waaronder het:

  • nemen van maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. Daarnaast moet het verboden worden om niet-noodzakelijke medische behandelingen, bedoeld om het geslacht van het kind vast te leggen, uit te voeren zonder de geïnformeerde instemming van het kind zelf;
  • garanderen van onpartijdige begeleiding en psychologische en sociale ondersteuning voor intersekse kinderen en hun ouders, om te voorzien in informatie over de gevolgen van mogelijke behandelingen en de mogelijkheden van het uitstellen van medische ingrepen;
  • waarborgen van het geven van volledig vrije en geïnformeerde toestemming door intersekse personen over chirurgische en andere behandelingen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niet-dringende, onomkeerbare medische ingrepen bij intersekse kinderen worden uitgesteld totdat het kind voldoende volwassen is om zelf hier een volledig vrije en geïnformeerde beslissing over te nemen;
  • doen van onderzoek naar gevallen van chirurgische behandelingen en andere medische ingrepen die uitgevoerd zijn zonder volledige en geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon zelf. De daders moeten worden vervolgd, en indien verantwoordelijk bevonden, worden gestraft. Daarnaast moet de overheid slachtoffers verhaalsmogelijkheden bieden, inclusief een adequate schadevergoeding.

Mijlpaal

NNID onderstreept het rapport van het VN-Comité en ziet deze uitspraak als een mijlpaal voor intersekse personen in Nederland. Het is zaak dat de Nederlandse overheid nu snel werk maakt van deze aanbevelingen.

NNID-directeur Miriam van der Have zegt dat het al lang duidelijk was dat Nederland zich te weinig heeft ingezet om de rechten van intersekse mensen te beschermen: “Na een strijd van bijna zeventig jaar tegen onnodige operaties en andere onnodige behandelingen is het hoog tijd dat de Nederlandse overheid nu wetgeving gaat ontwikkelen.”

Internationaal worden deze behandelingen al vergeleken met genitale verminking  van vrouwen en aangeduid met Intersekse Genitale Verminking.

 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

Een gedachte over “VN tikken Nederland op de vingers voor foltering van personen met interseks conditie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: