Nederlandse studie: jonge holebi’s en transgenders hebben het zwaar op school

Nog altijd hebben veel LGBT-leerlingen het zwaar op Nederlandse middelbare scholen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The 2018 Dutch National School Climate Survey Report‘ van de Amerikaanse Columbia University samen met COC Nederland.

Vrijdag is Paarse Vrijdag.

Hoewel holebi- en transgenderscholieren het zwaar hebben, zijn er middelen om hun leven aangenamer te maken. Dat kan met gay-straight alliances (GSA, ook wel gender & sexuality alliances genoemd), ondersteunende leerkrachten en positieve aandacht in de les.

In de les

“Laat dit onderzoek een aanmoediging zijn voor scholen om nog veel meer werk te maken van LGBT-acceptatie”, reageert Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren & Onderwijs bij COC. “LGBT-leerlingen hebben het zwaar en het is nu duidelijk wat je als school kunt doen om hen te steunen.”

Daarom vraagt COC Nederland aandacht voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de les, in alle onderwijstypes.

Veel last van negatieve uitspraken

Uit het onderzoek blijkt dat op middelbare scholen veel negatieve dingen over homo’s worden gezegd (70,9%), zowel door leerlingen als docenten (79,9% resp. 46,4% van de leerlingen die negatieve dingen hoorden).

LGBT-scholieren hebben daar veel last van (57,6%), maar docenten treden er volgens de leerlingen die het meemaken zelden gepast tegen op (15,8%). Ook worden er op school veel negatieve dingen gezegd over transgender personen (29%).

“Er is iets goed mis op onze school, als een leerling een ander voor ‘kuthomofiel’ kan uitschelden en ermee weg kan komen, alsof dat het normaalste ding ter wereld is.”

Uitgescholden en buitengesloten

Bijna de helft (43,6%) van de holebi- en transgenderleerlingen werd het afgelopen jaar uitgescholden wegens zijn of haar seksuele oriëntatie en ruim een kwart (27,5%) om zijn of haar genderexpressie.

LGBT-scholieren worden met opzet buitengesloten door hun medeleerlingen (72,8%) en er worden gemene roddels en leugens over ze verspreid (66,8%).

Geweld

Ook kreeg een forse groep LGBT-scholieren het afgelopen jaar te maken met licht (13,4%) of zwaar (6,4%) geweld wegens hun seksuele oriëntatie of genderexpressie (7,7% resp. 2,7%).

De meeste leerlingen (61,8%) die dat meemaken, melden dit bij het schoolpersoneel, maar slechts weinig van hen vinden dat daar gepast op gereageerd wordt (37,8%).

Eenzaam

Als gevolg van dit alles voelen LGBT-scholieren zich bijna vijf keer vaker dan gemiddeld eenzaam (35,5% vs. 7,6%), een buitenstaander (44,2% vs. 8,9%) of onprettig (43,1% vs. 11%) op school.

Jongeren die gepest worden met hun seksuele oriëntatie (31,7% vs. 14,6%) of genderexpressie (32,9 vs. 17,7%) zijn ongeveer twee keer vaker afwezig dan de gemiddelde leerling.

Geen aandacht in de les

Volgens LGBT-leerlingen doen scholen weinig om verbetering in de situatie te brengen. Zo is er volgens vier op de vijf leerlingen (78,3%) op school geen (positieve) aandacht voor LGBT’s in de les.

Ook is er volgens de meeste leerlingen (55%) op hun school geen antipestbeleid, en bijna nooit is er is er binnen dat pestbeleid aandacht voor LHBT’s (9,4%). Zowel antipestbeleid als aandacht voor LHBT-acceptatie in de les zijn op Nederlandse scholen verplicht.

Waar gaat het wél goed?

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoe de situatie voor holebi’s en transgenders op school kan worden verbeterd. Zo gaat het véél beter op scholen met ondersteunende docenten, een GSA en goede aandacht voor LGBT-acceptatie in de les.

Als er op een school veel docenten zijn die LGBT-leerlingen steunen, voelen die leerlingen zich op school veel vaker thuis (72,4% vs. 37,2%), geaccepteerd (55,8% vs. 16,5%) en zijn ze veel minder vaak afwezig (12,4% vs. 31,5).

Dat geldt ook voor scholen met een GSA (thuis voelen: 69,9% mét vs. 47,9% zonder GSA; geaccepteerd: 60,1% vs. 41.7%; afwezig: 16,3% vs. 26,4%) en voor scholen waar in de les positieve aandacht is voor LHBT’s (thuis voelen: 73% vs. 49,6%; geaccepteerd 61,5% vs. 46,2%; afwezig 16,8% vs. 23,6%).

Onderzoek

Het onderzoek van het Teachers College van Columbia University met COC werd dit jaar uitgevoerd via een online enquête onder 1065 LGBT-scholieren tussen de 13 en 20 jaar oud.

 

Beeld: PublicDomainPictures, Pixabay
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: