Nederland stuurt LGBT-asielzoekers door naar Duitsland

Holebi, transgender- en interseksasielzoekers met een geldig visum dat is afgegeven door een Duitse ambassade in een land waar Nederland geen vertegenwoordiging heeft en in Nederland asiel aanvragen, worden door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) naar Duitsland gestuurd.

Het gevolg is dat een asielzoeker met een dergelijk visum eerst terecht komt in een zogenoemde Dublin-procedure. Volgens Europese afspraken is het eerste land van opvang verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag. Deze procedure kan tot zes maanden duren en al die tijd gebeurt er niets met aanvraag van asielzoeker in Nederland.

Onderzoek

LGBT Asylum Support heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mark Harbers (VVD) gevraagd om de gang van zaken te onderzoeken.

“Voor ons is dit volstrekt onbegrijpelijk”, zegt voorzitter van LGBT Asylum Suppport Sandro Kortekaas. “Het gaat hier om afspraken die tussen Nederlandse en Duitse ambassades gemaakt zijn waarbij de Duitse ambassade uit naam van Nederland een Schengen-visum mag uitgeven. Waarom de IND het waarmerk R NLD niet wil erkennen en telkens een Dublin claim opstart, is een raadsel.” 

Nederland heeft niet overal ter wereld een eigen ambassade. Daarom zijn er afspraken met Duitsland, zodat Nederland-gerelateerde zaken in de Duitse ambassade kunnen worden behandeld. 

LGBT

Directe aanleiding voor het verzoek is de recente hulpvraag van een LGBT-activist. De advocaat van de activist deed navraag bij de IND waarom in het geval van deze asielzoeker een Dublin-procedure was gestart. 

De IND bevestigde de geldigheid van het visum, maar had aan de asielzoeker gevraagd of hij er bezwaar tegen zou hebben dat hij zijn asielprocedure in Duitsland zou gaan doorlopen. De asielzoeker had, omdat hij niet op de hoogte was van de afspraken, daarin toegestemd.

Onterecht

“Dit grenst aan misbruik”, zegt Kortekaas. “Niet alleen wij, maar ook zijn advocaat vinden deze vraagstelling van de IND volstrekt ontoelaatbaar omdat de IND kennis heeft van onderliggende afspraken tussen ambassades en ook weet dat deze visa rechtsgeldig zijn.”

“De IND handelt daarmee strijdig met het feit dat Nederland verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Bovendien, de onterechte afwijzingen die per toeval bij ons terechtkomen, worden na melding hiervan telkens terecht door de IND teruggedraaid.”

“We vermoeden dan ook dat het onderliggende probleem wel eens veel groter kan zijn en dat daarmee Nederland veel meer asielaanvragen ten onterechte bij Duitsland heeft neergelegd. Het is echter nu aan Mark Harbers om dat uit te zoeken.”

Beeld: Wikipedia
Bron: LGBT Asylum Support, De Roze Golf

%d bloggers liken dit: