Protestantse Nashville-verklaring tegen holebi’s, transgenders en polyamorie verdeelt Nederland

Politiek Nederland is in rep en roer door de protestantse Nashville-verklaring. Daarin wordt homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. SGP-voorzitter Kees van der Staaij ondertekende deze verklaring.

De Nashville-verklaring is een statement die traditionele Bijbelse waarden promoot. De tekst is overgewaaid uit de Verenigde Staten, maar krijgt ook bijval in Nederland. Een 250 predikanten, protestanten en theologen hebben de Verklaring onderschreven.

Artikel 1 stelt:

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 7 stelt: 

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 9 stelt:

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10 stelt:

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Verzoenend?

Vreemd genoeg wil de tekst ook verzoenen. In het naschrift staat:

Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuelegerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

(…)

Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. 

Reactie COC Nederland

COC Nederland reageert furieus. “Het is een schadelijk document voor orthodox-protestante LGBTI’s en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”, aldus de recent aangestelde voorzitter Astrid Oosenbrug

Oosenbrug roept orthodox-protestanten op om de verklaring niet te tekenen.

Reactie minister van Emancipatie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Emancipatie Ingrid van Engelshoven (D66) tweette “De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af.”

Ook zijn er theologen zen zelfs mensen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij die de Verklaring schadelijk vinden. 

Kees van der Staaij

Maar Kees van der Staaij blijft koel: “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.”

Beeld: UpperHutt NZ, Unsplash
Bron: COC Nederland, De Telegraaf

%d bloggers liken dit: