Christelijke LGBT’s willen dat kerkgenootschappen afstand nemen van de Nashville-verklaring

De LCC Plus Projecten, een collectief dat werkt rond LGBT-kwesties en christendom in Nederland, wil dat kerkgenootschappen afstand nemen van de Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring bestaat uit veertien artikels die pleiten voor een bijbelvaste benadering van seksualiteit. Zo herinnert de Verklaring eraan dat de Bijbel homoseksualiteit als een zonde ziet. Ook transgenderisme kan niet op bijval rekenen. 250 protestantse predikanten en theologen onderschreven deze Nashville-verklaring. In een land als Nederland, waar geloof nog een prominentere plaats heeft in de samenleving, heeft dat impact. 

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LGBT’s in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LGBT’s volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.”

Dialoog

De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

De grootste zorg van de vertegenwoordigers van de LCC Plus-organisaties ligt bij het effect van de verklaring op holebi’s en transgenders in orthodox-christelijke kringen.

Terug in de kast

Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroepslid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LGBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.”

Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken

De LCC Plus-organisaties roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.

Beeld: UpperHutt NZ, Unsplash

Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: