Europees Mensenrechtenhof veroordeelt Macedonië omdat het transman niet erkent

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft de Republiek Macedonië veroordeeld omdat het een transman niet erkent.

Volgens het EHRM heeft Macedonië het privé-leven van de eiser niet gerespecteerd. Een inbreuk op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). 

Sterilisatie-eis

De naam van de eiser is niet genoemd. De eiser kreeg bij geboorte de geslachtsaanduiding ‘vrouw’, maar voelde zich al jong man. Op 23-jarige leeftijd erkende en psycholoog en seksuoloog in Belgrado in buurland Servië de transidentiteit van de eiser. De eiser startte hormonentherapie.

In 2011 vroeg de eiser een voornaams- en familienaamswijziging. Dat verkreeg de eiser van de Macedonische overheid. De geslachtsaanduiding ‘vrouw’ werd echter niet aangepast. 

Voor Macedonië kan dat enkel als de eiser geslachtswijzigende chirurgische ingrepen ondergaat. De eiser onderging in 2013 mastectomies of borstamputaties. 

Desondanks wil de overheid de eiser niet als man erkennen omdat het niet zeker is dat de eiser steriel is.

Morele vooringenomenheid

Het EHRM heeft Macedonië veroordeeld op grond van artikel 8. De eiser klaagde ook het gebrek aan juridisch kader aan. 

Macedonië moet 9.000 euro schadevergoeding betalen voor ‘morele vooringenomenheid’. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Têtu

%d bloggers liken dit: