Indonesische mensenrechtencommissie vindt het oké homoseksualiteit te verbieden

Volgens de Nationale Commissie voor Mensenrechten (Komnas HAM) mag de provincie West-Soematra holebi’s verbieden. Homoseks als daad is al strafbaar in Zuid-Soematra en in Atjeh.

“De cultuur van West-Soematra is niet los te koppelen van de islam”, zegt commissievoorzitter Ahmad Taufan Damanik. “Als mensen er wetten maken die LGBT-gedrag verbieden, dan is dat noch fout, noch een schending van de mensenrechten.”

“Mensen rechten zijn dan ook niet absoluut”, aldus de mensenrechtenvoorzitter. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Gay Star News

%d bloggers liken dit: