63% meer meldingen van discriminatie van transgenders in 2018

Dubbel zoveel meldingen in vijf jaar tijd, met een aanzienlijke stijging in 2017 die zich voortzet in 2018. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  ontvangt elk jaar meer meldingen van genderdiscriminatie. Ook wat betreft transgenders.

“Een gezin stichten terwijl je werkt, hetzelfde loon krijgen als je collega,  aangenomen worden voor je competenties, de sport van je keuze beoefenen, met respect behandeld worden… Het lijkt vanzelfsprekend, maar we zijn nog ver verwijderd van een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender”, stelt adjunct-directeur Liesbet Stevens.

“Maar seksisme, genderstereotypen, discriminatie omdat men een vrouw is, een man, geen van beide of beide, worden steeds minder getolereerd.”

11% meer meldingen in vergelijking met 2017 

Elk jaar stijgt het aantal meldingen van discriminatie die het Instituut ontvangt. In 2018 ontving het Instituut zo 818 meldingen, waarvan 355 informatievragen, 258 klachten en 205 mededelingen. In vijf jaar tijd is het aantal meldingen meer dan verdubbeld, met een aanzienlijke stijging in 2017, die zich voortzet in 2018 (+11%). 

Transgenders

Het aantal meldingen over transgenderisme is sterk gestegen in 2018, met 63% ten opzichte van 2017. Deze toename laat zich gedeeltelijk verklaren door de inwerkingtreding van de Transgenderwet en bepaalde administratieve problemen  die daarmee samengingen.  

Heel wat mensen contacteerden het Instituut over de nieuwe wet  (76%). De andere twee belangrijkste domeinen waarop transgender personen gediscrimineerd worden, zijn werk (28%) en goederen en diensten (28%). 

Een verzekering afsluiten blijkt nog steeds vaak problematisch voor transgenders en is goed voor bijna 30% van de meldingen met betrekking tot goederen en diensten. 

Het Instituut contacteren

Waarom het Instituut contacteren? Het Instituut ontvangt en registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dat wenst informeren over het wettelijk kader op dit gebied, via 0800/12 800 of via het contactformulier op de website igvm-iefh.belgium.be. Het Instituut kan  slachtoffers  ook  adviseren, een bemiddelingsprocedure opstarten en zelfs juridische stappen ondernemen. 

Beeld: Timothy Junes, Wikipedia

%d bloggers liken dit: