Grondwettelijk Hof beperkt beslissingsrecht pleegouders

In een arrest heeft het Grondwettelijk Hof van België de ‘Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers‘ vernietigd. Die wet gaf pleegouders meer beslissingsrecht.

Volgens de recentste statistieken, uit 2017, zorgen 5.181 gezinnen voor 7.115 pleegkinderen. Pleegouderschap is populair bij homokoppels. Adoptie is immers een lange, zware en moeilijke procedure. Draagmoederschap is niet geregeld en in tegenstelling tot lesbiennes kunnen ze niet zelf kinderen baren.

De wet van 2017 gaf pleegouders beslissingsrecht over belangrijke zaken als schoolkeuze, godsdienst en vrijetijdsbesteding (bv. Scouts, Chiro of FOS). Dat vervalt nu.

Armoedeverenigingen

Twee ouders van een geplaatst kind trokken, gesteund door armoedeverenigingen, naar het Grondwettelijk Hof. Hun ouderslijk gezag zou geschonden zijn. Het Hof gaf hen gelijk

Huiswerk opnieuw maken

De homoseksuele Lorin Parys (N-VA) is zelf een pleegouder en adoptieouder. Hij is ook Vlaams Parlementslid. Hij is erg teleurgesteld. “Natuurlijk is het altijd de bedoeling dat pleegouders en ouders samen de grote beslissingen nemen. Maar als er geen overeenstemming kan worden bereikt, vinden wij dat de pleegouders meer beslissingsbevoegdheid moesten hebben, zeker bij langdurige plaatsingen.”

In Het Laatste Nieuws geeft Parys een voorbeeld: “Uit de praktijk ken ik het voorbeeld van een moeder met een verslavingsproblematiek. Haar kind wordt geplaatst en daarna heeft ze er nooit nog naar omgezien. Nu vindt zij dat haar zoontje moet worden besneden, want zij heeft het ouderlijke gezag. Dat is toch totaal niet logisch?”

De politicus vindt dat er meer moet uitgegaan worden van de rechten van het kind, niet van de biologische ouders. 

Rechtbank 

Parys vreest dat veel discussies over wie wat beslist, zullen eindigen voor de jeugdrechtbank. Hij wil nu een stap verder gaan in de toekenning van meer inspraak voor pleegouders. 

“Het Grondwettelijk Hof dwingt de wetgever om fundamenteler in te grijpen en het ouderlijk gezag wel degelijk naar de pleegouders over te dragen bij gedwongen plaatsingen van kinderen. Wij hebben dit, vanwege de kritiek van armoedeverenigingen, willen vermijden”, stelt Lorin Parys.

Terugwerkende kracht

Het arrest creëert ook onzekerheid. “Zodra het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, moeten alle beslissingen die genomen werden in het kader van de wetswijziging van 1 september 2017 opniéuw genomen worden. Wat de draagwijdte daarvan is, is voorlopig onduidelijk”, zegt Parys. 

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen reageerde ook op het arrest. Het Grondwettelijk Hof zegt in haar arrest dat de beslissingen tot gedwongen overdracht die tot nog toe werden uitgesproken, onveranderd blijven. Dat wil zeggen dat bestaande overdrachten blijven gelden, tenzij de termijn om tegen die oorspronkelijke beslissing in beroep te gaan nog niet is verstreken.”

“Andere zaken die in het Statuut staan opgenomen, zoals het recht om dagelijkse beslissingen te nemen voor het pleegkind of in noodsituaties, blijven onveranderd. Dat geldt ook voor het gebruik van de afsprakennota, waarin ouders eventueel een vrijwillige overdracht van bepaalde belangrijke beslissingen aan de pleegzorgers kunnen regelen. Het is mogelijk om zo’n afsprakennota te laten homologeren door de rechtbank, waardoor deze overeenkomst geldig is voor bv. politie, scholen en artsen.”

Pleegzorg Vlaanderen werkt nu aan een update van de brochure ‘Samen kinderen vleugels‘ geven. Deze update zou op zondag 3 maart klaar moeten zijn.  

Beeld: PublicDomainArchive, Pixabay
Bron: De Standaard, Het Laatste Nieuws, Lorin Parys, Pleegzorg Vlaanderen

%d bloggers liken dit: