Enquête voor 50-plussers met hiv

Utopia in Brussel onderzoekt de vormingsbehoeften van vijftigplussers met hiv. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen: 

  • hiv en de behandeling ervan;
  • de relatie met de professionele zorgverstrekkers en de HIV-verenigingen;
  • het affectieve luik;
  • het sociale luik 
  • de diensten.

Deelname aan deze enquête is vrijwillig. De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen worden gebruikt voor een reflectie over de activiteiten, met name in het educatief werk nodig voor het verbeteren van de gezondheid van personen die leven met hiv van 50 jaar of meer.

De enquête

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: