RainbowHouse Brussels verzamelt voortaan meldingen van holebifobie en transfobie in Brussel

Brussel Preventie & Veiligheid (BOPV) en equal.brussels zetten samen met het RainbowHouse Brussels hun schouders onder een project rond de gegevensverzameling over geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI).

In samenwerking met talrijke partners ontwikkelden het BOPV en equal.brussels een fiche voor de signalisatie van dergelijke feiten, die zelden bij de politie worden aangegeven.

Hoe werkt het?

Sinds 1 maart 2019 kunnen slachtoffers van holebifobie en transfobie een incident anoniem melden via RainbowHouse Brussels aan de Kolenmarkt 42. Het regenbooghuis is ook telefonisch te bereiken op 02 503 59 90. 

RainbowHouse verwijst slachtoffers, als zij het willen, ook door naar de politie en de officiële instanties die instaan voor het verzamelen van meldingen van discriminatie zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGM) en bezorgt hen de gegevens van de diensten voor slachtofferhulp.

Doel?

Het BOPV en equal.brussels willen de omvang van het fenomeen in kaart brengen, door het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Ultieme doel: beleidsaanbevelingen formuleren voor de bevoegde overheid.

Beeld: RainbowHouse Brussels
Bron: RainbowHouse Brussels

%d bloggers liken dit: