Stadsbestuur wil Pride Amsterdam minder commercieel en minder luidruchtig

Gemeente Amsterdam wil de vercommercialisering van Pride Amsterdam tegengaan. Minstens afremmen. Lawaai- en afvaloverlast moet ook beperkt worden.

Burgemeester Femke Halsema en het gemeentebestuur hebben onder meer problemen met commerciële activiteiten op de kade en in het water, waarvoor geen vergunning is verleend. 

Verantwoordelijkheid

“Zowel de geluidsoverlast als het afval worden in negatieve zin toegerekend aan de Pride-organisator en ondermijnen het draagvlak voor het evenement”, vindt het college van wethouders. Wethouders zijn schepenen in Nederland

Het college voelt zich gesterkt na een enquête die onder Amsterdammers werd verspreid door het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Daaruit blijkt dat overlast en vercommercialisering de grootste ergernissen vormen. 

Eigen initiatief

Stichting Amsterdam Gay Pride heeft daarom het afgelopen jaar zelf arrangementen aangeboden op een boot langs de route. Volgens het bestuur was dat een succes.

Zo zou de muziek niet te luid hebben gestaan en werd er geen afval achtergelaten. De gemeente kijkt daarom naar manieren waarop Pride Amsterdam deze arrangementen de komende editie ook zelf kan aanbieden.

Daarnaast wordt er ingezet op een samenwerking tussen politie, gemeente en vercommercialisering. “Om overlast op het water door vaartuigen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er spontane afterparty’s ontstaan aan de wal.”

Beeld: Wikipedia
Bron: AT5, Nu.nl

%d bloggers liken dit: