Vlaanderen krijgt afstammingscentrum voor adoptie- en donorkinderen

Alle meerderheidspartijen zijn overeengekomen dat een afstammingscentrum met een DNA-databank wordt opgericht. Dat meldt voormalig federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen dr. Elke Sleurs (N-VA). 

Slachtoffers van gedwongen adoptie of kinderen op zoek naar hun biologische vader na spermadonatie kunnen er met hun vragen terecht. En ze kunnen – als ze dit wensen – DNA achterlaten. Deze DNA-stalen zullen in een databank worden opgeslagen en als er overeenkomsten zijn dan kan er een ontmoeting worden geregeld.

“Mensen de mogelijkheid geven om elkaar te vinden en te herenigen, is een stap in de goede richting”, argumenteert Sleurs. “De ontmoeting moet wel gepaard gaan met de juiste psychologische begeleiding en bemiddeling. Want een zoektocht naar een biologische ouder kan soms ook eindigen op een teleurstelling. En dan is het emotioneel nog zwaarder om dit te verwerken.”

Eerste graad

Toegang tot de DNA-databank wordt heden beperkt tot mensen die verwant zijn in de eerste graad. De modaliteiten zijn in het voorstel van decreet opgenomen en zullen eerstdaags in de Welzijnscommissie en later in het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

“Dit heugelijke feit is er o.a. gekomen nadat in 2014 hoorzittingen zijn georganiseerd over de gedwongen adopties in de jaren 60 en 90”, verduidelijkt dr. Sleurs. “Moeders zijn komen getuigen in het Vlaams Parlement over hoe hun kind werd afgenomen en door religieuze organisaties werd opgegeven voor adoptie. Uit die aanbevelingen kwam duidelijk naar voren dat een databank oprichten om kinderen en moeders terug samen te brengen, een goede zaak is.”

“Reeds in de vorige legislatuur heb ik, als toenmalig senator, vele moeilijke stappen gezet voor het oprichten van een dergelijk bemiddelingscentrum door het indienen van mijn federaal wetsvoorstel discreet bevallen. Dit wetsvoorstel probeert tegemoet te komen aan de nood om discretie te bieden aan vrouwen, die ongewenst zwanger zijn en dit uit de openbaarheid wensen te houden, zonder dat dit de deur openstelt voor misbruiken. Maar het geeft tevens de mogelijkheid aan een kind om zijn of haar afkomst te leren kennen. Maar de geesten waren nog niet rijp.”

“Echter, eens het afstammingscentrum er is, kan en zal hopelijk een uitbreiding tot de mogelijkheden behoren. Zo’n uitbreiding is noodzakelijk om als volwaardig centrum te functioneren, waarbij men o.m. de gegevens van gameetdonoren, adoptieouders, biologische ouders en/of kinderen moet bewaren en beheren. Een echt instituut, als het ware, dat mensen zullen kennen als hét centrum dat voor bemiddeling zorgt bij de zoektocht naar verwantschap.”

“De afschaffing van de anonimiteit blijft het uiteindelijke doel”, zegt Sleurs. “Elk kind heeft immers recht om zijn of haar afkomst, in mindere of meerdere mate, te kennen.Ik zal die ethische strijd verder blijven voeren.”

Beeld: Wikipedia
Bron: Elke Sleurs

Een gedachte over “Vlaanderen krijgt afstammingscentrum voor adoptie- en donorkinderen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: