Roemeense Senaat stemt tegen samenlevingscontract voor holebikoppels

De Senaat in Roemenië heeft twee wetsvoorstellen die een samenlevingscontract voor holebikoppels zouden invoeren, verworpen. Dat is geen verrassing.

Niettemin zal nu de Kamer van Afgevaardigden nu deze wetsvoorstellen bespreken.

Referendum

In oktober 2018 was er een referendum tegen het homohuwelijk in Roemenië, maar dat flopte. 

Voorstanders van een registratiemogelijkheid voor holebigezinnen kozen toen voor een strategie van zwijgen. Daardoor leefde de kwestie niet en blijven mensen thuis. 

Verplicht 

Eigenlijk moet Roemenië holebigezinnen erkennen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie verplichtte Roemenië de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man een  verblijfsvergunning toe te kennen. Het koppel trouwde in België.

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: