9 landen beschermen seksuele oriëntatie in hun grondwet

Negen landen in de wereld beschermen holebi’s in de grondwet via een verbod op discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Dat blijkt uit het ILGA-rapport ‘State-Sponsored Homophobia 2019‘.

  • De Republiek Zuid-Afrika was het eerste land ter wereld dit te doen in de interimgrondwet van 1994. De grondwet van 1996 nam de bepaling over. Sectie 9 §3.
  • In 1997 bevatte de grondwet van Fiji een verbod op discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Die grondwet en die bepaling verdween in 2009. De grondwet van 2013 bevatte opnieuw zo’n verbod.
  • Artikel 11 van de grondwet van Ecuador uit 1998 beschermt holebi’s. Andere grondwetsartikelen voorzien het recht op informatie over seksuele oriëntatie, het recht dit niet te vertellen en een verplichting om de seksuele geaardheid van een ander te respecteren.
  • Artikel 2 van de grondwet van Zweden verplicht de overheid gelijkheid te bevorderen en discriminatie te bestrijden, ook op grond van seksuele oriëntatie. 
  • Artikel 13 § 2 van de grondwet van Portugal onderstreept gelijkheid en stelt dat niemand bevoordeeld of net benadeeld zal worden op grond van seksuele oriëntatie. 
  • Artikel 24 §2 van de grondwet van Kosovo uit 2008 verbiedt discriminatie op grond van seksuele oriëntatie.
  • Artikel 14 van de grondwet van Bolivia uit 2009.
  • Artikel 1 van de grondwet van de Verenigde Mexicaanse Staten aka Mexico uit 2011 beschermt seksuele voorkeur. Ook meerdere deelstaten doen dit. 
  • Artikel 32 van de grondwet van Malta uit 2014 garandeert rechten en vrijheden voor iedereen ongeacht seksuele oriëntatie. Artikel 45 §3 gaat hier dieper op in. 
  • Sectie 18 §3 van de Grondwet van Nepal uit 2015 beschermt seksuele minderheden.

Je telt er tien? ILGA noemt Kosovo maar telt die niet mee. Het land is niet algemeen erkend. 

België

Wat zegt de Belgische Grondwet? Artikel 10 van de Grondwet: “Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.”

Artikel 11 van de Grondwet: “Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.”

Andere, gewone wetten verbieden wel discriminatie op grond van seksuele oriëntatie genderidentiteit en genderexpressie.

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: