Roze Groenen zetten in op onderwijs, psychologisch welzijn en internationale solidariteit

De Roze Groenen, de LGBT-werking bij Groen, willen van België weer een voortrekker maken wat betreft holebi’s, transgenders en personen met een interseks conditie. Er zijn drie speerpunten: onderwijs, psychologisch welzijn en internationale solidariteit.

“Groen heeft altijd op de barricades gestaan voor LGBTI’s”, zegt Petra De Sutter, lijsttrekker voor Europa. “Toch zien we dat veel zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn onder druk komen te staan. We willen dat België opnieuw een voortrekkersrol speelt. Met ons Regenboogplan en met de verschillende Groen-kopstukken die zelf LGBTI+ willen we als partij daarin de lead nemen.”

Vanaf de kleuterklas

Bruno De Lille is lijstduwer Brussel. Hij licht het luik onderwijs toe. “We willen een veilige schoolomgeving waarin we alle alle vormen van diversiteit erkennen.”

Van in de kleuterklas moet er aandacht zijn voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie (SOGIE). “We willen niet praten over seks met kleuters, dat is een karikatuur. Maar jonge kinderen staan open voor zo veel. Tot ze horen dat iets fout is. Van jongs af moeten kinderen te horen krijgen hoe divers gezinnen kunnen zijn.”

“Onderzoek van çavaria toont aan dat 41% van de Vlaamse LGBT-scholieren zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn. We willen initiatieven van leerlingen zoals gay-straight alliances actief ondersteunen. Initiatieven die ook in het buitenland al heel succesvol bleken.”

Ook wil Groen inzetten op de lerarenopleidingen. Zij die al werken, moeten vorming krijgen over LGBTI’s, zij die nog studeren, moeten SOGIE in de opleiding zien. 

Mentaal welzijn

Het mentale welzijn van LGBTI+personen is nog altijd niet goed. Als we de zelfmoordcijfers bekijken, is deze groep nog altijd één van de belangrijkste risicogroepen. Groen wil daarom hulpverlening laagdrempelig, toegankelijk en inclusief maken en doelgroepgerichte initiatieven ondersteunen.

“Beter dan genezen is om te voorkomen”, vult Fourat Ben Chikha, vierde plaats Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen aan. “We pleiten voor een actieplan dat in alle beleidsdomeinen de dringende maatregelen neemt die nodig zijn om het mentaal welzijn van LGBTI+personen te versterken. Van de sportclub tot het woonzorgcentrum, in jeugdhuizen en op de werkvloer. Op al die plaatsen willen we ervoor zorgen dat ze inclusief zijn voor LGBTI+personen.”

Internationale solidariteit

Groen wil dat België zich internationaal inzet voor LGBTI-personen. Zowel diplomatiek als in de ontwikkelingssamenwerking is er meer aandacht nodig voor gender- en seksuele diversiteit. Daarom wil Groen onder andere de asielprocedure met het geloofwaardigheidsonderzoek hervormen en de opvang voor asielzoekers die LGBTI+ zijn veiliger maken.

“België heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld als het aankomt op LGBTI-personen”, zegt Petra De Sutter. “Bijvoorbeeld door het tweede land ter wereld te zijn dat het huwelijk openstelde tussen mensen met hetzelfde geslacht, niet toevallig in een periode mét Groen in de regering. Die voortrekkersrol moet we opnieuw spelen, in Europa en in de rest van de wereld.”

Andere punten

Het Regenboogplan bevat nog ander punten.

 • Betere ondersteuning van slachtoffers en haatmisdrijven. Zo wil de partij één meldpunt voor alle vormen van discriminatie;
 • Een betere scholing van politiebeambten en referentieagenten;
 • Online haatspraak aanpakken;
 • Een daadkrachtiger Interfederaal actieplan tegen holebifobie en transfobie;
 • Noodopvang voor LGBTI’s op de vlucht.
 • Een betere opvolging en ondersteuning van SOGIE bij asielzoekers;
 • Meer inclusie op het werk en de arbeidsmarkt;
 • Aandacht voor fysieke gezondheid: hiv en aids, kanker bij lesbiennes en transgenders, een betere transgenderzorg;
 • Meer aandacht voor het interseks-thema;
 • Draagmoederschap regelen;
 • Meerouderschap regelen;
 • De Transgenderwet uitbreiden voor niet-gender-binaire mensen;
 • Het laten verdwijnen van de geslachtsaanduiding op identiteitsdocumenten;
 • De overheden moeten een voorbeeld zijn in dit alles.

Intersectionaliteit

“Met dit Regenboogplan willen wij blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen”, besluit Stijn Bex, Vlaamse lijsttrekker in Brussel. “Voor ons past de strijd tegen holebi- en transfobie in de strijd tegen seksisme, racisme en andere vormen van uitsluiting. Tegenover polarisatie zetten wij wat echt werkt: ontmoeting en verbinding.”

Bex hoopt dat na de verkiezing in elk assemblee – de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Brussels Parlement en het Europees Parlement – een roze groene zetelt.

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: