1 op de 5 holebi-jongens en 2 op de 5 holebimeisjes in Vlaanderen ondergaan seksueel grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen week hield Sensoa de Week van de Lentekriebels. Thema was ‘Grenzen en weerbaarheid’.

Çavaria ondersteunt de actie. Tot op de dag van vandaag geven een op de vijf homo- en biseksuele jongens en twee op de vijf lesbische en biseksuele meisjes aan dat ze te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de leeftijd van 18 jaar. “Dit zijn te hoge cijfers, er is nood aan een duidelijke voorlichting”, stelt de LGBT-koepel.

De enquête ‘Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête 2016-2017‘ brengt nog enkele andere cijfers aan het licht. Zo is 43% van de holebi en transgender-leerlingen ooit al eens in contact is gekomen met seksuele intimidatie (bop school. Het gaat dan om bv. seksuele toespelingen of ongewenste aanrakingen.

Daarnaast durven 24,2% van de LGBT-leerlingen ook niet naar toilet te gaan tijdens de schooluren omdat ze bang zijn dat ze zich onveilig gaan voelen. Dezelfde groep probeert ook de turnkleedkamers te vermijden.

Veilig schoolklimaat

“Uit deze cijfers kan je afleiden dat er op sommige scholen nog steeds geen veilig schoolklimaat heerst. Daarom is het belangrijk dat we via deze campagne scholen begeleiden naar een inclusiever en veiliger schoolklimaat, waarbij er ingespeeld wordt op een duidelijke relationele en seksuele vorming. Op deze manier willen we seksueel grensoverschrijdend gedrag vermijden.”

Beeld: PublicDomainArchive, Pixabay
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: