VIDEO | Vlaanderen veroordeelt unaniem vervolging van holebi’s en transgenders in Tsjetsjenië

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de Resolutie betreffende een krachtig signaal tegen de voortdurende schending van de fundamentele mensenrechten van de lgbtqi-gemeenschap in Tsjetsjenië unaniem goedgekeurd.

De resolutie is een initiatief van Piet De Bruyn (N-VA), Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Ward Kennes (CD&V), Tine Soens (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen).

Tsjetsjenië

Sinds 2017 worden homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, queers en mensen met een intersekse conditie opgejaagd, opgesloten, gemarteld en vermoord in Tsjetsjenië. Dat gebeurt stelselmatig.

Tsjetsjenië is een deelrepubliek van Rusland, maar het Kremlin laat de Tsjetsjeense leider begaan. 

Diplomatie

Het Vlaams Parlement vraagt daarom aan de Vlaamse regering. 

  1. Bij elk contact met de Russische overheid de universele waarde van de gelijkheid van elk individu, ongeacht zijn of haar geaardheid, duidelijk te maken;
  2. Alle mogelijke schendingen van de rechten van lgbtqi-personen in de Russische Federatie in de meest krachtige bewoordingen te veroordelen, in het bijzonder de schendingen van hun rechten in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië;
  3. Alle hefbomen van de parlementaire diplomatie, in alle bilaterale en multilaterale contacten, ten volle te  gebruiken om die schendingen te veroordelen;
  4. De Federale Regering te verzoeken om de mogelijke schendingen van de  rechten van lgbtqi-personen in Tsjetsjenië te agenderen op de VN-Veiligheidsraad en daarbij aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek;
  5. De Federale Regering te verzoeken om de aanbevelingen in het rapport van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa uit te voeren, in het bijzonder aanbeveling 1, die alle lidstaten oproept slachtoffers die wegens hun werkelijke of vermeende geaardheid hun land zijn ontvlucht, internationale bescherming aan te bieden;
  6. De Federale Regering te verzoeken om in de asielprocedure rekening te houden met de specifieke noden en behoeften van slachtoffers, met aandacht voor hun maximale veiligheid.

Kwetsbaar

Piet De Bruyn was twee jaar lang algemeen rapporteur voor LGBTI-kwesties bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. In die hoedanigheid volgde hij het casus Tsjetsjenië van dichtbij op

Hij ontmoette LGBT-activisten uit de regio. “Een van die ontmoetingen die mij altijd zullen bijblijven, was een ontmoeting met slachtoffers van deze”, vertelt De Bruyn.

“In alle eerlijkheid, het doet iets met een mens om tegenover iemand te zitten waarvan je weet dat hij wekenlang onrechtmatig is vastgehouden, en in die weken niet alleen ruw behandeld is, maar – we moeten dat in de meest letterlijke zin bekijken – gemarteld en gefolterd is, wekenlang niet wetende of er nog een volgende dag zou zijn.”

“Zulke ontmoetingen maken iemand ook bijzonder kwetsbaar, bijzonder bescheiden, wat eigen inbreng en eigen verdienste betreft. Als wij hier vandaag, over partijgrenzen heen en zonder vrees voor repercussie, kunnen ijveren voor gelijke rechten voor de holebigemeenschap, voor de transgendergemeenschap, voor personen met een intersekse conditie, waar ook ter wereld, dan is het omdat pioniers ons zijn voorgegaan. Het past ook om daar even onze dank voor uit te spreken.”

Besef

Bij de stemming riep De Bruyn op om bewust op het knopje te drukken. “Ik wil iedereen heel oprecht oproepen om niet onnadenkend dit voorstel van resolutie te steunen, maar op het ogenblik dat straks gekozen moet worden tussen het groene, witte of rode knopje, te beseffen dat voor die gelijkheid, die voor ons evident is, op ons eigen Europese continent, niet zo ver van hier, mensen dagelijks de vrees moeten ondergaan of zij al dan niet slachtoffer zullen worden van de repressie, van de foltering, van de onrechtmatige opsluiting, tot en met moord – want ook die gevallen zijn helaas uitvoerig gedocumenteerd.”

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: