Fourat Ben Chikha: “opvang LGBT-asielzoekers vereist specifieke expertise”

Fourat Ben Chikha (Groen) is onder de indruk van het De Morgen-interview met een Tsjetsjeense homo. Toen hij bij çavaria werkte, was Ben Chikha betrokken bij het project Safe Havens.

Safe Havens was een project van çavaria voor Fedasil, de federale dienst voor asiel. Bij dat project hoorde onder meer een site met informatie in het Nederlands, Frans, Engels, Russisch, Arabisch en Farsi. Safe Havens liep van maart 2017 tot januari 2018. 

“Zo goed als alle projectdoelen hadden we reeds eind juni bereikt”, zegt Ben Chikha op Facebook.

“Tijdens dit project hebben we samen met onder anderen internationale partners meegetrokken aan de kar om het mogelijk te maken dat verschillende Tsjetsjeense homomannen naar België konden vluchten. Meer dan tachtig dossiers van LGBT-vluchtelingen hebben we opgevolgd tijdens dit jaar. Van een luisterend oor aanbieden, meezoeken naar een advocaat tot een opvangplaats zoeken voor een lesbisch vrouw die met haar twee kinderen letterlijk aan onze bureau stond.

Stopgezet

“En toen zonder veel uitleg werd het project niet verder gezet. De reden? Fedasil beweert dat ze voldoende expertise hebben om dit ineens zelf te doen.”

“Laat het duidelijk zijn, projecten zoals Safe Havens zijn noodzakelijk om het mogelijk te maken dat mensen die op de vlucht zijn om wille van hun seksuele en of genderidentiteit de specifieke ondersteuning krijgen die ze nodig hebben”, argumenteert Ben Chikha.

Structurele steun

“Werken met zo’n specifieke doelgroep vraagt om een bijzondere expertise. Dit doen je niet even zomaar ’tussen soep en de patatten’. Het is goed dat zulke getuigenissen de pers halen, dat deze materie de zichtbaarheid krijgt die broodnodig is.”

Voor Ben Chikha is het duidelijk: projecten als Safe Havens vereisen structurele financiële steun, geen projectmatige. 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: