Nederlandse LGBTI-beweging wil meer inspraak van intersekse personen en trans* kinderen

COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) vinden dat voorgestelde wijziging van de Transgenderwet niet ver genoeg gaat.

“We zijn blij met de afschaffing van de deskundigenverklaring”, aldus TNN, NNID en COC. “Maar dit voorstel biedt geen enkel soelaas voor intersekse personen en het schendt het recht op zelfbeschikking van transgender kinderen.”

Nu

Volgens de huidige Transgenderwet moeten transgenders minimaal 16 jaar oud zijn en beschikken over een verklaring van een psycholoog of een andere deskundige om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen van vrouw naar man of andersom.

NNID, TNN en COC pleiten al lang voor aanpassing van de huidige wet. Ze beschouwen die als een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen. Ook biedt de huidige regeling geen oplossing voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie naar de rechter moeten.

Wetswijziging

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) stelt nu aan de Tweede Kamer voor om de deskundigenverklaring af te schaffen. In het voorstel kunnen mensen hun geslachtsregistratie straks wijzigen door een melding bij de gemeente die na vier weken wordt herhaald.

Jongeren

Deze nieuwe regels gaan echter niet gelden voor jonge transgenders onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie volgens het voorstel slechts in uitzonderingsgevallen via de rechter wijzigen.

TNN, NNID en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. “Die weten volgens de belangenorganisaties vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.”

Geslachtsregistratie

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister Dekker verder dat de regering mogelijk rond de zomer met voorstellen komt om geslachtsregistratie op officiële documenten achterwege te laten of te vervangen door een X.

Volgens COC, TNN en NNID is afschaffen van verplichte geslachtsregistratie in het bijzonder van belang voor non-binaire personen, mensen die zich niet thuis voelen in de categorieën man en vrouw of die vinden dat het de overheid niets aangaat “wat er in hun ondergoed zit”.

Beeld: Timothy Junes
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: