Queer Pride Gent 2019 op 11 mei: waarvoor staat Queer Pride Gent?

De eerste editie van Queer Pride Gent vindt plaats op zaterdag 11 mei op de Vrijdagmarkt en omgeving. Waarvoor staat Queer Pride Gent? 

“Iedereen is welkom op de Queer Pride Gent”, vertelt Martin Zebracki, een van de initiatiefnemers en woordvoerder.

“De pride draagt de waarden uit van inclusie en appreciatie en legt de focus op het weerspiegelen van de seksuele, gender- en sociale diversiteit. Het gaat hier dus niet uitsluitend om seksuele of romantische oriëntatie. Queer Pride Gent is tevens gegrond in de waardering voor eender welke genderidentiteit of -expressie en andere identiteitsaspecten, waaronder klasse, etniciteit, beperking, leeftijd, levensovertuiging en geografische afkomst.”

Queer

“Kortom: het uitdragen van intersectionaliteit is een kernwaarde van de Queer Pride Gent. Ze wil daarvoor dan ook een kritisch platform bieden. In de titel van het evenement staat prominent ‘queer’. Deze term, of liever het Engelstalige werkwoord to query, betekent dat we labels die verbonden worden aan aspecten van identiteit in vraag stellen.”

Intersectionaliteit

Queer Pride Gent vertrekt vanuit een intersectionele benadering van de seksuele, gender en sociale diversiteit. “Het uitdragen van intersectionele solidariteit blijft volgens sommige kritische geledingen nogal vaak op de achtergrond van prides die door hen worden gezien als over-commercieel of te veel getrokken door politieke partijen”, zegt Zebracki. 

Queer Pride Gent wil terug naar het idee van de Stonewall-rellen in 1969. Pride is protest. Wel meer pridefestivals verwijzen dit jaar naar het vijftigjarig jubileum van deze rellen.

“Marginalisatie en oppressie zijn nog altijd aan de orde van de dag, ook hier in Gent. Dit lokaal verhaal wil Queer Pride Gent dan ook precies vertellen en aankaarten.”

Grassroots

Queer Pride Gent is van onderaf gestart, uit de grassroots. “Ze is gestoeld op, en wordt gedreven door, lokaal maatschappelijk engagement”, vertelt Zebracki.

“Er zijn de voorbije jaren al vanuit verschillende hoeken pogingen ondernomen om een pride te organiseren in Gent. Nú zijn we er vast van overtuigd dat het zal lukken. De eerste editie van Queer Pride Gent vindt plaats op 11 mei 2019 en is een initiatief van verschillende vrijwilligers en activisten, onder meer uit #LHBTMonumntGentQueer It UpCasa RosaBebe Books en Out Loud.”

Sociaal kapitaal

“Queer Pride Gent brengt een positief verhaal van verbinding”, maakt Zebracki zich sterk. “We willen mensen vanuit allerlei sociale en culturele achtergronden samenbrengen. Maar dat in zichzelf volstaat niet: we willen ook echt gaan samenwerken aan een meer sociaal gelijke en rechtvaardige stad. De troef van Gent is dat ze het sociaal en cultureel kapitaal heeft om dat te bereiken. De Queer Pride Gent is een uitgelezen kans om dat te onderstrepen.”

“Queer Pride Gent is een uitnodiging aan iedereen voor deelname aan een of meerdere activiteiten uit een divers, alternatief aanbod van onder meer lezingen, debatten, een beurs, optredens en straattheater tot een familiedag en de verdere invulling aan een Queer Monument. Een slotfeest is de klap op de vuurpijl. Een feest voor iedereen.”

Ontstaan

Hoe is Queer Pride Gent ontstaan? “Samen met mijn partner Kris Vannevel lanceerden we in 2017 het activistisch collectief #LHBTMonumntGent ‘Een LHBT-monument voor Gent, nu meer dan ooit‘. Holebi’s en transgenders worden helaas nog altijd op te veel plekken in de wereld geconfronteerd met discriminatie, uitsluiting, mishandeling en vervolging.” 

“Een monument wil daarop een blijvend antwoord bieden. Na het incident van extreme gaybashing in Gent in de zomer van 2018 hadden we als protestactie de Fontein der Geknielden uitgeroepen tot ‘Monument voor seksuele diversiteit‘ van Gent, in afwachting van een écht monument. Dit event leek wel op een pridebijeenkomst.”

“De energievelden en gedachtestromen vloeiden samen. Met andere lokale vrijwilligers en activisten speelden we met het idee om concreet vorm te gaan geven aan een Gentse queerpride. Vanuit een fluïde, bottom-upbeweging willen we teruggaan naar de essentie van pride: protest, activisme en het strijden voor gelijke rechten en inclusie.

Academicus

Zebracki treedt op in een persoonlijke hoedanigheid voor Queer Pride Gent. Zjjn engagement komt niet uit het niets. Hij is als universitair hoofddocent en -onderzoeker in de kritische sociale geografie verbonden aan de Universiteit van Leeds in het Verenigd Koninkrijk

“Ik voer onderzoek uit naar het snijvlak van openbare kunst, seksuele identiteit, queer, en sociale inclusiviteit. Ik ben de onderzoeksleider van Queer Memorials: International Comparative Perspectives on Sexual Diversity and Social Inclusivity (QMem). Dit is een internationaal sociaal-cultureel wetenschapsproject over de sociale rollen en gebruikswaarden van LGBT-monumenten in New YorkWarschau en Amsterdam.”

Staat van de stad

“Queer Pride Gent is belangrijk voor de stad in haar geest als activistisch project. Ze is politiek onafhankelijk. Maar tegelijkertijd is ze in haar doelstelling politiek, of liever politiserend. Ze houdt een kritische totaalaanpak in van ongelijkheid en onrechtvaardigheid”, argumenteert Zebracki.

“Progressie is te meten aan de manier waarop een maatschappij met minderheden omgaat. En dit reikt zo veel verder dan een focus op seksuele identiteit alleen: denk bijvoorbeeld aan niet-stemgerechtigden, werk- en daklozen, mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond, mensen met beperkingen, en mensen wiens levensovertuiging niet ‘past’ bij traditionele normen. Denk ook aan de stemlozen in onze maatschappij, onder wie illegale migranten.”

Queer vs. identiteit

“De tijd voor Queer Pride Gent is niet rijp, ze is overrijp”, meent Zebracki. “Wij schuwen het debat niet om constructieve stappen vooruit te zetten. Daarin ligt ook mijn persoonlijke motivatie.

In mijn opening van het debat op 11 mei over queer vs. (pride-)identiteit wil ik het vooral gaan hebben over het woord dat zo centraal staat in onze manifestatie: ‘queer’.”

“Het was voor ons een natuurlijke keuze om queer te gebruiken, omdat velen onder ons zich daarmee associëren of daarin een thuis (willen) vinden. De definitie van queer hangt uiteraard af van het specifieke perspectief dat men heeft. Ook intern bestaat de nodige discussie over queer: wie en wat wordt er met dit woord bedoeld en waar, wanneer, hoe en waarom wordt dit woord gebruikt?”

“Oorspronkelijk verwijst het Engelstalige woord queer naar zoiets als vreemd, eigenaardig, zonderling of ‘anders’. Door de tijd heen is het onder meer in zwang geraakt als smadend woord voor een openlijke homoseksueel. Daarna zien we het opkomen als een soort van geuzennaam.” 

“Maar queer, zeker vandaag, betekent zó veel meer. Het is mijn begrip en stelling dat queer geen identiteit bevestigt maar deze ten gronde uitdaagt. Identiteit staat dus niet vast maar wordt geconstrueerd via plaatsspecifieke sociale relaties en culturele waarden. Queer duidt in deze context vaak zowel een denkbeeld als een vorm van activisme aan die zich verzet tegen heersende normen en identiteiten.”

“Queer is vooral kritisch op het kapitalistisch heteropatriarchaat. Een mond vol om een archetypische maatschappij te omschrijven die wordt gedomineerd door een samenhang van winstbejag en de privileges van met name heteroseksuele, witte mannen van stand.”

“Queer strijdt onder meer tegen de inrichting van de maatschappij volgens binair, oppositioneel gedachtegoed over seksualiteit (hetero vs. homo), gender (man vs. vrouw), etniciteit (wit vs. zwart) etc., die nadelig doorwerkt op minderheden en hen verder marginaliseert. Queer wil op deze plaats dan ook een vuist maken tegen processen van sociale bevoorrechting, uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting.”

In vraag stellen

“Dus: queer kan verwijzen naar personen maar ook naar een kritische en activistische ingesteldheid, aldus een state of mind. Hier komt een andere Engelstalige betekenis van het woord queer aan het licht: to query, ofwel iets in vraag stellen of in twijfel trekken. Queer wil zich niet laten instrumentaliseren door het establishment of zich (laten) conformeren aan normen en ‘gegeven’ identiteiten. Ze wil deze juist te allen tijde in een scherp daglicht plaatsen en daarmee de maatschappij een spiegel voorhouden. En dat gebeurt op de Queer Pride Gent.”

“Queer Pride Gent wil een kritisch platform bieden aan actuele thema’s zoals institutioneel geweld, systematisch racisme, discriminatie, vooringenomenheid en stigma. Daarmee wil ze deze onderwerpen uit de taboesfeer halen en onderschrijft ze de kracht van diversiteit. Onze motivatie is tegelijk om iedereen zich thuis te laten voelen op de Queer Pride Gent.”

Queer Pride Gent vindt plaats op zaterdag 11 mei. Meer informatie op www.queerpridegent.be en op Facebook

Beeld: Queer Pride Gent

3 gedachten over “Queer Pride Gent 2019 op 11 mei: waarvoor staat Queer Pride Gent?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: