Europa maakt schrappen geslachtsaanduiding op ID-kaarten mogelijk

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie en de Raad van Ministers van de Europese Unie om geslachtsaanduiding optioneel te maken. Dat vertelde staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) in de Tweede Kamer in Nederland.

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu dag in dag uit door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

Intersekse personen

Het schrappen van de geslachtsaanduiding op identiteidsdocumenten is vooral belangrijk voor intersekse personen en gender-niet-binaire mensen.

X

De nieuwe EU-regels bepalen ook dat landen die er voor kiezen om het geslacht wél op de identiteitskaart te vermelden, hun inwoners de mogelijkheid moeten bieden om zich met een X te registreren, naast de M of V. 

Er zijn echter geen Europese procedures of eisen vastgesteld om met een X geregistreerd te staan.

Twee jaar 

Op dit moment zal dat in de meeste EU-lidstaten nog ingewikkeld zijn. Wanneer de nieuwe EU-regels over de identiteitskaart in werking treden is nog niet bekend, over het algemeen duurt dat zo’n twee jaar.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: