Homofobiecijfers: çavaria roept op te blijven melden

Unia maakte nieuwe cijfers wat betreft meldingen van homofobie bekend. Çavaria roept op om te blijven melden. 

In 2018 behandelde Unia 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelden omdat ze holebi zijn. Dat is een stijging van 49% ten opzichte van 2017. Ondanks de positieve evolutie van de houding van de Belg ten aanzien van seksuele diversiteit en genderdiversiteit blijft er een onderstroom van holebifobie en transfobie.

Het is moeilijk om uit deze cijfers af te leiden of er nu sprake is van een stijging van het aantal gevallen van holebifobie of dat mensen gewoon sneller melding maken van als er iets gebeurt. Er is een systematische onderrapportering van holebifobie en transfobie. 

Çavaria voert dan ook al jaren campagne om mensen aan te zetten om melding te doen als er hen iets overkomt.

Inclusiever

“Onze samenleving is de laatste decennia steeds inclusiever geworden op het vlak van seksuele diversiteit en genderdiversiteit maar er blijft een onderstroom van holebifobie en transfobie”, duidt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Die mogen we niet uit het oog verliezen.”

Onderwijs en vorming

“Het onderwijs is de sleutel om holebifobie en transfobie aan te pakken”, zegt Borghs. “Iedereen spendeert een deel van het leven op de schoolbanken. Geef leerkrachten de opleiding en de ruimte om met diversiteit aan de slag te gaan in de klas en veranker dit in de leerplannen.”

Çavaria blijft inzetten op de ontwikkeling van educatief materiaal en het opleiden van leerkrachten in spe.

“Maar daar blijft het niet bij. Samen met onze vormingspartner KliQ ontwikkelen we materiaal om aan inclusie te werken op de werkvloer, in woonzorgcentra, in sportclubs … We begeleiden en trainen lokale besturen, bedrijven, politie …”

“Het is belangrijk om op al deze verschillende domeinen tegelijk in te zetten zodat we van onze maatschappij een veilige en inclusieve plaats kunnen maken voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, of andere minderheidsstatus.”

Daders straffen

Mensen die ondanks alles toch overgaan tot discriminatie of geweld tegenover holebi’s, transgenders en intersekse personen moeten daarvoor gestraft worden.

“We vragen dan ook dat onze volgende regering werk maakt van de correctionalisering van persmisdrijven, zodat haatboodschappen effectief bestraft kunnen worden, en dat verwerpelijke motieven als holebifobie en transfobie inroepbaar zijn bij alle misdrijven”, zegt Borghs.

Wat kan je doen?

Werd je zelf al slachtoffer van discriminatie omwille van je seksuele oriëntatie of identiteit? Enkele nuttige tips:

  • Meld het! Stap naar de politie en vertel het aan Unia of registreer het in de Uniform-app.
  • Spreek erover. Met vrienden, familie, of een vrijwilliger van Lumi. Door erover te praten, ga je het incident minder snel bagatelliseren of onterecht denken dat je het zelf uitlokte omdat je iets fouts deed.

Beeld: çavaria

%d bloggers liken dit: