Open Vld wil individuele vrijheid voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtsaanduiding, gezinsvorm en draagmoederschap

Open Vld blikt graag terug op liberale verwezenlijkingen voor holebi’s en transgenders, zoals (homo)huwelijk en holebiadoptie, maar het blikt ook terug.

De principes werden vastgesteld op het Vrijheidscongres van november 2017.

  • “Ieder mens is uniek. We wijzen het identitaire denken, dat mensen reduceert tot één identiteit, af. De identiteit van mensen is gelaagd. Iedereen bepaalt zelf zijn of haar eigen identiteit. Je kan hier zijn wie je wil, zeggen wat je wil, worden wat je wil.”
  • “Omdat elke mens gelijkwaardig is, strijden we tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting op basis van gender, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, levensbeschouwing of welke andere grond dan ook.”
  • “Regelgeving maken we met het individu als uitgangspunt. Mensen kiezen zelf met wie, hoe lang en op welke manier ze samenleven of niet en of ze kinderen krijgen of niet. Regelgeving is er om een kader te scheppen voor die keuzes, niet om samenlevingsvormen te promoten of op te dringen. We maken regelgeving zoveel mogelijk leefvormneutraal.”
  • “We schrappen de geslachtsverwijzing op officiële documenten waar dit mogelijk is.”
  • “We creëren een wettelijk kader rond draagmoederschap. In het kader van nieuwe samenlevingsvormen herijken we het familierecht en maken we meervoudig ouderschap, waarbij een kind juridisch meer dan twee ouders kan hebben, mogelijk. We maken het afstammingsrecht genderneutraal.”

Meer over de LGBTI-standpunten van Open Vld.

Beeld: Inproperstyle, Pixabay

%d bloggers liken dit: