Eisenplatform çavaria 2019 ijvert voor maatschappelijke verandering, welzijn en gelijke kansen voor LGBT’s

Çavaria streeft als koepel van holebi- en transgenderorganisaties in Vlaanderen “naar een LGBTI+-inclusieve maatschappij, waarin seksuele en genderdiversiteit genormaliseerd zijn, maar ook rekening wordt gehouden met de specifieke noden en uitdagingen voor LGBTI+-personen. Dit steeds met aandacht voor verschillende identiteitsaspecten en hun invloed op elkaar.”

Ook çavaria heeft een eisenplatform voor de federale regering, de Vlaamse regering en de Europese instellingen na de verkiezingen van 26 mei. De ankerpunten zijn maatschappelijke verandering, welzijn en gelijke kansen voor holebi’s en transgenders.

Onderwijs

 • Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie (SOGIE) moet een onderdeel zijn van de lerarenopleiding.
 • SOGIE moeten in de eindtermen komen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en in de eindtermen van het basisonderwijs.
 • Zorg voor en veilige schoolomgeving.
 • Zet in tegen pesten.
 • Volg het welzijn en welbevinden van LGBTI+-leerlingen wetenschappelijk op.
 • Gelijke kansen-ministers moten oog hebben voor LGBTI+-welzijn.

Mentaal welzijn

 • Zet in op mentaal welbevinden van holebi’s en transgenders. In vrijetijdsbesteding zoals sport, in woonzorgcentra.
 • Werk aan en bredere zelfmoordpreventie.

Hiv, aids en soa’s

“In België bestaat er een geconcentreerde hiv-epidemie bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ongeveer 5% van hen zijn drager van het virus en 1 op 7 onder hen zijn hier niet van op de hoogte. Toch liet ongeveer een kwart van de MSM zich nog nooit testen en gebeurt dit bij velen te weinig. Daarnaast wordt de diagnose bij een kwart van de MSM laattijdig gesteld. Deze en andere uitdagingen vereisen een up-to-date, gecoördineerde en effectieve aanpak.”

 • Zorg voor een geactualiseerd hiv-plan.
 • PrEP moet breed toegankelijk zijn.
 • Kwaliteitsvolle zorg met oog voor de risico’s van discriminatie.
 • Toegankelijke zorg, ook anoniem. “Heb daarbij aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals sekswerkers, vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren.”

Gelijke kansen

Elk bestuursniveau moet in alle bevoegdheidsdomeinen aandacht hebben voor LGBT’s. 

(Anti)discriminatie 

Volgens de LGBT-survey van het Europese Fundamental Rights Agency (FRA) voelden Belgische LGBT-personen zich voornamelijk gediscrimineerd op de domeinen werkvloer/arbeidsmarkt, onderwijs en het uitgaansmilieu. Discriminatie van transgender personen situeert zich volgens het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) daarenboven ook in het verzekeringswezen.

 • Verbeter de antidiscriminatiewetgeving
 • Zorg voor één interfederaal meldpunt discriminatie, zodat slachtoffers niet zelf moeten uitzoeken waar ze terecht moeten of hun verhaal meerdere keren moeten doen.
 • Voer praktijktesten in.

Haatboodschappen en haatmisdrijven

 • Verbeter de wetgeving. Neem genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken als beschermde gronden op in het Strafwetboek
 • Voorzie strafwerzwaringen.
 • Haal sommige persmisdrijven weg uit het hof van assisen (correctionaliseren) zodat holebifobe en transfobe haatboodschappen in media en op internet beter aangepakt kunnen worden. Artikel 150 van de Grondwet
 • Doe iets aan de onderrapportering.
 • Begeleid slachtoffers beter.
 • Maak SOGIESC-geweld strafbaar in de hele Europese Unie. SC staat voor Sex Characteristics

Vluchtelingen

Jaarlijks zoeken honderden mensen asiel in België en Europa op grond van SOGIESC. Maar ze stuiten vaak op onbegrip. Ze moeten ook bewijzen dat ze holebi of transgender zijn. Hoe doe je dat?

 • Leidt zogeheten protection officers beter op.
 • ‘Terug in de kast kruipen’ mag nooit een factor zijn bij het terugkeerbeleid.
 • Zorg voor een betere opvang van LGBTI-vluchtelingen.

Interseks

 • Stop zogeheten geslachtscorrigerende ingrepen bij (jonge) kinderen die omwille van hun leeftijd geen beslissingsrecht hebben.
 • Breid de Transgenderwet uit zodat er een derde en/of blanco geslachtsoptie komt.
 • Streef naar het afschaffen van geslachtsregistratie.
 • Mensen moeten meerdere malen hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen. 
 • Ook niet-Belgen moeten in België hun voornaam kunnen veranderen.
 • Ga voor betere medisch en psychologische ondersteuning van transgenders en intersekse personen.

Gezinnen

“De groeiende zichtbaarheid van diversiteit in onze samenleving brengt ook nieuwe relatievormen en familiesamenstellingen met zich, zoals polyamoreuze relaties en regenboogfamilies. De geschiedenis van de LGBTI+-gemeenschap leert dat een juridisch kader vaak de basis vormt voor maatschappelijke aanvaarding. Toch ontbreekt dit voor diverse relatievormen en nieuwe vormen van ouderschap, co-ouderschap en meerouderschap.”

 • Ga meer internationale samenwerkingen aan voor adoptie.
 • Maak draagmoederschap voor holebikoppels mogelijk.
 • Maak werk van sociaal ouderschap en meerouderschap.
 • Maak wetgeving die erkende relatievormen niet beperken tot twee personen.

Internationaal

Een zeventigtal landen bestraffen homoseks. In enkele landen is de doodstraf voorzien. 

Bij diplomatieke betrekkingen moeten België en de Europese Unie daarom rekening houden met de bescherming van holebi’s en transgenders. 

Beeld: çavaria

%d bloggers liken dit: