Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil einde maken aan de discriminatie van transgender personen

Vandaag is het de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil een einde maken aan de discriminatie van tansgenders. 

België werkt al tien jaar aan de verbetering van zijn wettelijk kader om het leven van transgender personen te vergemakkelijken en om hen beter te beschermen tegen discriminatie. 

Onbegrip en onwetendheid over de situatie van transgender personen leiden   echter nog steeds tot allerhande discriminaties in het dagelijkse leven. 

Ter  gelegenheid  van  de  Internationale  Dag  tegen  Homofobie  en Transfobie wil het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de aandacht vestigen op de realiteit van transgender personen in België.

Transgender personen leven openlijker dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit de  studie ‘Leven  als  transgender persoon in België: tien jaar later‘.  

Coming-out

In 2017 leefde 70% van de respondenten volgens hun genderidentiteit, tegenover  50% in 2007. De coming-out gebeurt al veel vroeger, op 17 jaar in plaats van 30 jaar bij de vorige generaties. Onbegrip en onwetendheid over hun situatie leiden  echter dagelijks tot allerlei discriminaties.  

Ze worden regelmatig met een verkeerde voornaam aangesproken, soms  opzettelijk, ze worden geconfronteerd met ongepaste vragen, beoordeeld en  bekritiseerd vanwege hun uiterlijk, ideeën of gedrag. Gevallen van intimidatie, geweld en bedreigingen zijn zeldzamergeworden, maarzekerniet onbestaande.

Werk

Uit de studie blijkt dat meer dan een op de drie respondenten geconfronteerd wordt met discriminatie op het werk. In sommige gevallen geven transgender  personener de  voorkeur aan om hun baan op  te  geven als gevolg  van  de  reacties van hun collega’s of om ze te vermijden.  

School

Meer  dan één op  de  twee leerlingen wordt gediscrimineerd op school, voora  in  het lager en secundair onderwijs.  

Sport

Discriminaties in de sport (23%) en op het internet (31,4%) komen ook vaak voor.  

Gedrag aanpassen

Bijna de helft van de respondenten vermijdt liever bepaalde plaatsen uit angst om aangevallen, bedreigd of lastiggevallen te worden, en bijna één op de vier vermijden om hun genderidentiteit te uiten via kledij of uiterlijk. 

Respondenten die veel negatieve ervaringen hebben gehad, melden een slechtere gezondheid en vertonen vaker vermijdingsgedrag.

“Onze maatschappij moet evolueren naar een samenleving waarin stereotypen en  vooroordelen niet langer wegen op wat iedereen moet of zou moeten zijn. Deze  openheid is essentieel voor een hechte samenleving waarin respect en inclusie  primeren op discriminatie e  geweld”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur  van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wetten en praktijk

Het wettelijk kader alleen volstaat niet om discriminaties te voorkomen. Het  veroordeelt ze, maar het verhindert ze niet. 

De hulpdiensten, het middenveld en het Instituut moeten meer middelen krijgen om een echt preventiebeleid te kunnen voeren om de discriminaties te  beperken. 

Onder meer het gezin, de school, de werkplek en de opvang- en zorginstellingen  moeten beter geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over transidentiteit. 

Deze mensen en instellingen zijn nog vaak remmende factoren voor transgender personen om te leven volgens hun genderidentiteit. Hun steun en begrip zijn voor  transgender personen belangrijke ondersteunende factoren om te gaan met negatieve ervaringen en discriminatie in de samenleving.

Discriminatie van transgender personen volgens de cijfers van het Instituut

In 2018 had 16% van de door het Instituut ontvangen meldingen betrekking op het thema ’transgender’. Dit betekent een stijging met 63% ten opzichte van 2017. 

48% van deze meldingen waren vragen om informatie en in 40% van de gevallen  ging het om klachten.  

Het ging daarbij voornamelijk over discriminatie op het gebied van ‘wetgeving’ (30%), ‘werk’ (28%) en ‘goederen  en  diensten ‘ (28%). 

Een verzekering afsluiten blijft bijvoorbeeld vaak  problematisch voor  transgender  personen. Bijna 30% van de meldingen in het domein ‘goederen en diensten’ gaat hierover.

Transgenderwet

De  inwerkingtreding van de Transgenderwet op 1 januari 2018 om de wijziging  van  de  geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand gemakkelijker te maken, heeft tot een toename van het aantal meldingen bij het Instituut geleid. 

Meer dan 30% van de meldingen in het domein ‘wetgeving’ hadden te maken met de Transgenderwet. Mensen namen contact op met het Instituut om informatie te  vragen over de nieuwe procedure en soms om hulp te vragen na de administratieve problemen waarmee ze geconfronteerd werden.  

Geslachtsregistratie

Tussen 1 januari en 31 december 2018 hebben 727 mensen hun officiële geslachtsregistratie gewijzigd als gevolg van de nieuwe wet, meer dan een derde van alle wijzigingen sinds 1992 (1781).

Eind 2018 publiceerden het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Transgender Infopunt (UZ Gent) hun tweede  studie ‘Leven  als  transgender  persoon in  België: tien jaar later’. 

Tien jaar na de eerste studie werd een balans opgemaakt van de juridische en maatschappelijke situatie van transgender personen in België en hun ervaringen  met discriminatie. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

%d bloggers liken dit: