Grondwettelijk Hof wil naast M en V ook X op identiteitsdocumenten

Het Grondwettelijk Hof van België vernietigt deel van de Transgenderwet. Behalve M en V moet op identiteitsdocumenten ook X een mogelijkheid zijn.

Sinds begin 2018 is het niet langer nodig aan medische voorwaarden te voldoen om de geslachtsregistratie te veranderen in het bevolkingsregister. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Transgenderwet. 

Wie van geslachtaanduiding wou veranderen moest zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan, maar dat strookte niet meer met de mensenrechten en was in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Çavaria, RainbowHouse Brussels en Genres Pluriels trokken tegen die aanpassing van de wet naar het Grondwettelijk Hof. Ze vonden dat ze niet ver genoeg ging. Behalve ‘M’ en ‘V’ moet ook ‘X’ mogelijk zijn op identiteitspapieren. Het Grondwettelijk Hof geeft ze nu gelijk. 

“Personen met een niet-binaire genderidentiteit moeten ook de mogelijkheid hebben om het geslacht in hun geboorteakte aan te passen aan hun genderidentiteit”, klinkt het in het oordeel van het Hof.

B.6.6. Bijkomende noodzakelijke aanpassingen aan het rechtssysteem om rekening te houden met de noden van personen met een niet-binaire genderidentiteit, verantwoorden bovendien niet dat die personen, in tegenstelling tot personen met een binaire genderidentiteit, verplicht worden een registratie in de akte van geboorte te aanvaarden die niet overeenstemt met hun genderidentiteit. Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde, mag van de samenleving redelijkerwijs worden verwacht dat deze bepaalde ongemakken tolereert om toe te laten dat personen een waardig leven kunnen leiden in overeenstemming met de seksuele identiteit die ze zelf hebben gekozen, een keuze die gepaard ging met een groot persoonlijk lijden (….). Uit de parlementaire voorbereiding blijkt bovendien dat de verwijzing naar het geslacht wellicht op termijn helemaal uit de wetgeving zou verdwijnen (….).

De omstandigheid dat de Grondwet, door middel van de artikelen 10, derde lid, en 11bis, een bijzonder belang toekent aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, brengt tot slot niet met zich mee dat de categorieën van man of vrouw als een uitgangspunt van de Belgische grondwettelijke orde kunnen worden aanzien, en verhindert evenmin dat maatregelen worden genomen die tot doel hebben verschillen in behandeling op basis van een niet-binaire genderidentiteit te bestrijden.

In het licht van die overwegingen is het niet redelijk verantwoord dat personen met een niet-binaire genderidentiteit, in tegenstelling tot personen met een binaire genderidentiteit, worden verplicht een registratie in hun geboorteakte te aanvaarden die niet in overeenstemming is met hun genderidentiteit.

Beeld: Wikipedia, Timothy Junes
Bron: Belga

%d bloggers liken dit: