Het Roze Huis pleit in memorandum voor sterk LGBT-beleid in Antwerpen

Het Roze Huis – çavaria Antwerpen vat onder zeven thema’s haar belangrijkste suggesties voor het Antwerpse stadsbestuur samen in een memorandum. De lezing van en aanvulling bij het Antwerpse bestuursakkoord kan volgens de belangenorganisaties een inspiratie zijn voor alle lokale besturen in de regio.  

“De ‘Grote Verbinding‘ (het Antwerpse bestuursakkoord), bevat heel wat aanknopingspunten om Antwerpen verder op de kaart te zetten als holebi- en transgendervriendelijke stad. Die verbinding kan maar compleet zijn indien men ook de blik van het middenveld mee neemt in dat verhaal”, stelt voorzitter Marcia Poelman

“We hebben onze achterban geraadpleegd en ook eens gekeken wat andere steden zoals Amsterdam of Rotterdam doen.” Dat bracht Het Roze Huis tot een document waarin zeven thema’s uitgewerkt worden. Veiligheid, zelfbeschikking, ouderenzorg, internationale relaties… zowat alle beleidsdomeinen komen aan bod. 

Kwetsbare doelgroepen

Concreet vraagt Het Roze Huis onder meer om meer aandacht te hebben voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zoals transpersonen, ouderen of dubbele minderheden zoals LGBT-vluchtelingen. 

Vorming van medewerkers binnen de ouderenzorg of het genderinclusiever maken van de sportaccommodaties van de stad zijn concrete zaken waaraan men denkt. 

Ook wat meer aandacht bij de internationale contacten van de stad voor gelijke rechten en vrijheden elders in de wereld is wenselijk volgens Het Roze Huis.

“Maar we willen ook zelf de handen uit de mouwen steken”, stelt Poelman. “Zo gaan we onze verenigingen oproepen om zelf initiatieven te nemen als het gaat om eenzaamheid bij ouderen. Of om mee in kaart te brengen welke formulieren van de lokale overheid nog niet leefvorm- of genderneutraal zijn.”.  

De organisatie heeft er goede hoop op dat heel wat van de suggesties opgepikt zullen worden: “Het stadsbestuur heeft met een heel open houding en veel enthousiasme mee gewerkt aan de totstandkoming van dit memorandum”, valt te horen. 

“De contacten met het Zorgbedrijf werden reeds gefaciliteerd door schepen Wonen, Patrimonium, Dierenwelzijn, Stads- en buurtonderhoud, Groen en Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) en van schepen voor Cultuur, Kinderopvang, Personeel, Loketten en Ontwikkelingssamenwerking Nabilla Ait Daoud (N-VA) weten we dat er plannen zijn rond genderneutraal beleid binnen haar bevoegdheidsdomein”. Schepen voor Gelijke Kansen Tom Meeuws (sp.a) neemt het memorandum in ontvangst tijdens een officieel moment in stadsbibliotheek Permeke waar de uitgebreide toelichting plaatsvindt. 

Beeld: Timothy Junes
Bron: Het Roze Huis – çavaria Antwerpen

Een gedachte over “Het Roze Huis pleit in memorandum voor sterk LGBT-beleid in Antwerpen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: