VIDEO | Het Roze Huis geeft Stad Antwerpen zeven domeinen waarop voor LGBT’s gewerkt moet worden

Het Roze Huis – çavaria Antwerpen heeft vrijdag een memorandum overhandigd aan schepen voor Gelijke Kansen Tom Meeuws (sp.a) Het memorandum bevat zeven (beleids)domeinen waarbij Stad Antwerpen meer kan doen voor holebi’s en transgenders. 

Een memorandum, letterlijk Latijn voor ‘wat onthouden moet worden’, is een document die verenigingen graag overhandigen aan politici. Meestal voor de verkiezingen, nu erna. Het Roze Huis nam de tijd om het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding‘ goed te lezen en af te toetsen bij de lidverenigingen van de LGBT-koepel.

Wat kwam hieruit?

1: Veiligheid en sociale aanvaarding van LGBT+-personen

Enkele klassiekers hier. Stad Antwerpen is een grote werkgever met zo’n 20.000 medewerkers. De Stad kan hier een voorbeeldfunctie uitoefenen. Door nultolerant te zijn tegen discriminatie.

De Stad kan ook zo ‘leefvormneutraal’ en ‘genderinclusief’ zijn, bijvoorbeeld in formulieren. Door formulieren aan te passen. Het Roze Huis weet dat dit lang duurt en arbeidsintensief is. De koepel roept dan ook op om te melden wanneer zo’n formulier beter kan. Çavaria kan helpen om dit bovenlokaal te doen.

De campagne ‘Iedereen kan stralen‘ uit 2018 met erg zichtbare regenbogen was niet geheel oncontroversieel. Mensen met een migratieachtergrond voelden zich uitgesloten. Het Roze Huis roept op om oog te hebben voor alle vormen van uitsluiting. “Het mag stouter”, zegt HRH-voorzitter Marcia Poelman. “Door beelden te gebruiken die gendernormen in vraag stellen.”

Nog een klassieker is de drempel voor meldingen van discriminatie en geweld te verlagen. 

2: Ondersteunen van LGBT+-personen in hun zelfontplooiing 

Het Roze Huis pleit niet alleen voor meer vorming voor zorgverleners (in de brede zin van het woord) maar ook met samenwerkingen met gespecialiseerde organisaties. Bijvoorbeeld met Boysproject, dat werkt rond mannen en transgenders die geld verdienen met seks. Daarover later meer.

3: Onderwijs

Aandacht voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie (SOGIE) op school is zeer belangrijk. Yves Aerts van çavaria vertelde hoe op 4-5-jarige leeftijd kinderen al gendernormatief denken. Door op leeftijdsaangepaste manier die thema’s te bespreken, worden mensen op termijn bewuster van SOGIE-diversiteit.

4: Een LGBT+-vriendelijke ouderenzorg

Het zit in de kleine dingen vaak. Geen oog hebben voor de seksuele oriëntatie of genderidentiteit va een ouderen. Geen besef hebben van potentiële eenzaamheid. “Maar ook hetero’s kunnen steun gebruiken, bijvoorbeeld als een (klein)kind transgender is”, stelt Patrick Ghaens van de Regenboogambassadeurs

Kortom, Het Roze Huis wil verhoogde aandacht voor SOGIE en eenzaamheid in de ouderenzorg.

5: Kwetsbare positie van transgenders en dubbele minderheden

Ja, transgenderisme heeft meer aandacht in de media. Dat is goed, stelt Aaron Van Parys van Genderflux. Maar het de aandacht gaat te veel naar een ‘voltrokken transitie’, de genderbinaire gedachte man wordt vrouw, vrouw wordt man. Terwijl veel transgenders kenmerken van alle genders koesteren. 

LGBT+-vluchtelingen voelen zich vaak onveilig. Specifieke opvang kan daarom geen kwaad. “Principieel zijn we tegen”, stelt çavaria-coördnator Yves Aerts, “maar als het blijkt dat het nodig is, dan moeten we aparte opvang voor holebi’s en transgenders op de vlucht organiseren.”

6: Antwerpen als sportstad

LGBT+-openheid in de sport is al langer een thema. Die sector kan nog meer werken aan LGBT+-inclusie.

7: Antwerpen wereldstad

Dat Het Roze Huis een Regenboogmonument wilt, wisten we al. Maar Stad Antwerpen kan ook meer doen bij diplomatieke betrekkingen. De vraag stelde zich toen een delegatie uit Sint-Petersburg in Rusland op bezoek kwam.

“Mensen hierover aanspreken hoeft niet belerend vanuit een moral high ground te gebeuren”, zegt Poelman. “Maar door bijvoorbeeld activisten uit te nodigen en in contact te leggen met die buitenlandse delegaties.”

Samengevat

“Het memorandum is soms erg concreet, soms vaag”, legt Poelman uit. “Dat is bewust, zodat het bestuur niet meteen praktische of budgettaire bezwaren kan opwerpen.”

In ontvangst

Schepen Meeuws nam het memorandum graag in ontvangst. Hij zei de boodschap te hebben begrepen en erkent dat het soms belangrijker is meerdere kleine initiatieven te nemen dan de grote groep te willen beschouwen als één hoop. 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: