Regenboogpin en regenboogcampagne, of niet?

Schepen van Gelijke Kansen Tom Meeuws (sp.a) staat 100% achter de regenboogcampagne. Ambtenaren kregen het bericht de bijhorende pin niet achter het loket te dragen. Dat leidde tot ongenoegen. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Stad Antwerpen herneemt op 8 juli de hoffelijkheidscampagne ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’ die in 2018 zo’n zichtbare impact had. Maar vorige week kregen ambtenaren het bericht dat ze de pin niet mogen dragen achter het loket. Een strikte toepassing van het neutraliteitsprincipe.

“Diversiteit krijgt een volwaardige plaats in communicatiebeleid, aldus het bestuursakkoord. We staan 100% achter regenboogcampagne, maar ook andere campagnes verdienen een zichtbare plaats aan het loket. Zo zal er in de toekomst net méér mogelijk zijn, niet minder. We werken aan het kader hierover. Met inclusieve mindset op vakantie”, aldus schepen Meeuws.

Kritiek op de campagne

De regenboogcampagne is dan wel zichtbaar in het straatbeeld, er is ook wel kritiek. 

“Het is uiteraard een zeer sympathiek symbool, maar da’s meteen ook een van de beperkingen: het stelt geen rollenpatronen of klassieke gendernormen in vraag”, stelt Het Roze Huis – çavaria Antwerpen op Facebook.

De koepel neemt als good practice de ‘Be your own rolemodel‘-campagne van Wel Jong Niet Hetero (WJNH).

“De [Antwerpse] campagne mist eigenlijk kort gezegd nog wel wat inhoud. Da’s jammer want het kost wellicht best een aardige cent. Bovendien is het super om de A waarde diversiteit uit te dragen als stad, maar het zou van grote verbinding getuigen om diversiteit dan meteen breed te benaderen. De pin die Unia jaarlijks uitdeelt (‘Ik behandel iedereen gelijk’) doet dat bijvoorbeeld. Kortom: nu de campagne er dan toch is: wees consequent en laat alle stadsmedewerkers die pin dragen. Voor de toekomst: laat de regenboog wat vaker aan de regenbooggemeenschap en draag als overheid diversiteit op een brede, inclusieve manier uit.”

Homo’s wel, anderen niet

Een ander vaak gehoord punt van kritiek is waarom holebi’s en transgenders meer mogen dan anderen. Overal regenbogen in de stad en medewerkers die een regenboogpin dragen. 

Terwijl de Stad sinds de ambtsperiode van nu oud-burgemeester Patrick Janssens (sp.a) uiterlijke kenmerken van levensbeschouwing en ideologie verbiedt voor loketambtenaren, waren regenboogpinnen plots wel zichtbaar in 2018. 

Dat stak wel bij andere minderheidsgroepen.

Kritiek op de kritiek

Anderzijds is er kritiek op die kritiek. Moet een koepel als Het Roze Huis, dat opkomt voor holebi’s en transgenders, niet blij zijn met zo’n zichtbaarheidscampagne?

Door te gaan vitten riskeren bondgenoten, allies zoals dat heet in het jargon, af te haken. Geen campagne, dan kan je ook niet verkeerd doen. Dat is ook geen verbetering.

Wat nu?

Op 8 juli start de campagne. Allicht horen we tegen dan nog wel iets over de regenboogpinnen.

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: