Behouden Verenigde Naties LGBT-expert?

COC Nederland strijdt de komende weken voor het verlengen van het mandaat van de VN-Onafhankelijk Expert Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit (SOGI) door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. 

“De komst van een onafhankelijke VN-SOGI-expert was een historische doorbraak waar we hard voor hebben gestreden”, zegt internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg van COC. “Nu moeten we er voor zorgen dat deze expert ook de komende drie jaar zijn werk kan voortzetten.”

Tegenstand

Het COC strijd de komende weken voor dit besluit, samen met een groep LHBT-activisten en -organisaties uit de hele wereld. En dat is hard nodig. Net als bij de creatie van het mandaat, is er ook deze keer felle tegenstandvan landen als Egypte en Rusland

“Tegelijkertijd zien we nu landen die zich positief uitspreken, waar deze drie jaar geleden nog tegen waren.”

“We hebben goede hoop op een vernieuwing van het mandaat, maar het zal tot het laatste moment spannend blijven en daarom blijven we landen benaderen om openlijk steun te betuigen aan het werk van de VN-SOGI-expert”, zegt Alexander Hammelburg vanuit de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

Impact van de onafhankelijk expert

De VN-SOGi-expert, voluit Onafhankelijk Expert voor bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit van de Verenigde Naties) rapporteert over schendingen van mensenrechten van holebi’s en transgenders. 

Gevolg van de benoeming van een VN-SOGI-expert is structurele aandacht voor de mensenrechten van LGBT’s in de bijeenkomsten van de VN-Mensenrechtenraad en alle 193 VN-lidstaten. 

De onafhankelijke VN-SOGI-expert rapporteert jaarlijks over geweld en discriminatie tegen LGBT’s en kan landen die LGBT-mensenrechten schenden op de vingers tikken. 

Dat is ook meermaals gedaan, bijvoorbeeld tijdens de LGBT-vervolging in Tsjetsjenië en de massale en willekeurige arrestaties van LGBT’s in Azerbeidzjan en Tanzania.

“De creatie van het mandaat voor de VN-expert was een historische doorbraak waar het COC en bondgenoten wereldwijd hard voor hebben gestreden. Nu moeten we ervoor zorgen dat de expert ook de komende drie jaar zijn werk kan voortzetten”, zegt Hammelburg.

De huidige VN-SOGI-expert is jurist Victor Madrigal-Borloz uit Costa Rica. Hij is sinds januari 2018 de opvolger van Vitit Muntarbhorn uit Thailand. Hij is een mensenrechtenjurist die in 2016 als eerst VN-SOGI-expert benoemd werd.

Uiteindelijk zal op 11 of 12 juli bekend worden wat de stemverhouding is.

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. 

Die status gebruikt het COC om de belangen van LGBTIs te behartigen en LGBTI-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN. Ook tijdens deze Mensrechtenraadsessie ondersteunt het COC-activisten uit verschillende delen van de wereld.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: